OK

12
maj
2017

Nyheter från SLS Fullmäktige 2017

En proaktiv kraft i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård Svenska Läkaresällskapet höll sitt fullmäktigemöte, den...

12
maj
2017

Kerstin Nilsson ny ordförande i SBU

Kerstin Nilsson, tidigare ordförande för Svenska Läkaresällskapet, samt professor vid institutionen för medicinska...

2
maj
2017

Nytt samlat stöd i patientsäkerhet

Bild: Socialstyrelsen Under 2017 har det gjorts flera insatser på patientsäkerhetsområdet. Bland annat har det kommit nya...

10
apr
2017

Mod som berör och imponerar

Fredagens händelser har skakat oss alla på djupet. Våra tankar går till alla drabbade, offer och anhöriga. Våra tankar går...

7
apr
2017

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Svenska Läkaresällskapet anser att Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom ska...

24
mar
2017

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Vården har på senare år gått från att vara behovsstyrd till efterfrågestyrd. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre...

23
mar
2017

Agenda för hälsa och välstånd 2017

Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnade...

22
mar
2017

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Värdebaserad vård – en oprövad styrmodell som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd och bryter mot gällande demokratiskt...

17
mar
2017

Läkare och sjuksköterskor avråds medverka vid tvångsmedicinering

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett...

6
mar
2017

”Vårdcentralerna bromsas medan nätläkare prioriteras”

REPLIK Vi ser debattartikeln (DN Debatt 3/3) inte som ett försök att bromsa utvecklingen av digitala vårdtjänster. Utan so...

27
feb
2017

Stort engagemang för hälso- och sjukvårdens kunskapsutveckling

Den 23 februari samlades närmare hundra representanter för landsting, regioner, myndigheter, patientorganisationer samt...

26
feb
2017

Unik donation till Svenska Läkaresällskapet och reumatisk forskning

Svenska Läkaresällskapet fick förra året en betydande donation till reumatisk forskning, när läkaren Ingegerd Johansson,...

15
feb
2017

Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen

I en artikel publicerad i Läkartidningen 2017-02-14 vidareutvecklar Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren o...

12
feb
2017

Hög tid att göra upp med NPM

Nu kraftsamlar Läkaresällskapet kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad p...

13
feb
2017

Nytt institut för global hälsa får stöd från Gates stiftelse

Med stöd från Bill & Melinda Gates Foundation inrättas ett nytt institut för global hälsa vid Kungliga Vetenskapsakademien...

8
feb
2017

Hans Rosling avliden

Hans Rosling, professor i internationell hälsa, har som tidigare meddelats, gått bort. Han avled tidigt på morgonen den 7...

1
feb
2017

Assisterat döende en fråga för medborgarna

Vår nuvarande hållning innebär varken motstånd eller medhåll i frågan om assisterat döende. Vi konstaterar att detta först...

21
dec
2016

Yttrande över Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker

Socialdepartementet föreslår i en skrivelse att förtydliga regler kring distanshandel med alkohol för att även på sikt...

9
dec
2016

Värdebaserad vård på lös grund!

DEBATT Nya Karolinska sjukhuset (NKS) har varit i stort fokus under de senaste åren. Först var det sjukhusbygget som sådan...

9
dec
2016

Välbesökt Julfika för nyanlända läkare

För andra året i rad arrangerade Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Sveriges läkarförbund julfika för utlandsutbilda...

25
nov
2016

Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

NY RAPPORT Varje år dör upp till 1000 svenskar i cancer som orsakas av alkohol. Det visar en ny rapport som tagits fram på...

25
nov
2016

Remissvar om universitetssjukhusens driftsform

Svenska Läkaresällskapet stödjer i princip förslaget i Socialdepartementets promemoria, DS 2016:28 om universitetssjukhuse...

9
nov
2016

Universitetssjukvården måste ta större ansvar för kunskapsutveckling!

DEBATT Hur åstadkommer man en högkvalitativ och patientcentrerad vård med begränsade resurser och en åldrande befolkning? ...

25
okt
2016

Svenska Läkaresällskapet bidrar till framtidens medicin och hälsa!

Den svenska hälso- och sjukvården måste fortsätta utvecklas om vi ska klara framtidens utmaningar. En avgörande faktor för...

7
okt
2016

Vårdrapporten 2016

6
okt
2016

Åldersbedömning av asylsökande

Svenska Läkaresällskapet  framhöll i november 2015 i ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör som sin bedömning att...

30
sep
2016

Nyheter 2017 för projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag

Allmänt: Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och...

20
sep
2016

Budgetreformer för ökad välfärd och trygghet

Idag presenteras budgetpropositionen för 2017. Förbättringar inom sjuk- och aktivitetsersättningen, inrättande av en...

16
sep
2016

Stefan Lindgren kommenterar artikeln i SVD

Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren har blivit kontaktad av Svenska Dagbladet med anledning av SVDs...

2
sep
2016

Per Johansson ny kanslichef

Vi välkomnar Per Johansson som idag den 2 september tillträder som ny  kanslichef på Svenska Läkaresällskapet. Per är...

30
aug
2016

Allvarliga brister på universitetssjukhus måste åtgärdas

REPLIK. Gabriel Wikström (S) och Karin Rågsjö (V) menar att en stopplag för att förhindra privatisering av universitetssju...

22
aug
2016

Rapport från Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangerade Svenska Läkaresällskapet fyra välbesökta programpunkter som lyfte några av hälso- oc...

22
aug
2016

Forskare och läkare eniga: Barn behöver minst en timmes fysisk aktivitet per dag

Förbättrad kondition och muskelstyrka, starkare skelett, sänkning av höga blodfetter, ökad självkänsla och förbättrade...

6
jul
2016

Almedalen 2016

5/7 kl 09.00-10.00: Brain drain – brain circulation: ett globalt utbildningsperspektiv för hälsa Deltagare: Stefan Lindgre...

30
jun
2016

SLS initiativ för vård och hälsa

Vård&Hälsa, magasinet och webben, är ett initiativ från Svenska Läkaresällskapet, läkarkårens vetenskapliga organisation....

16
jun
2016

Per Johansson ny kanslichef på Läkaresällskapet

Per Johansson, för närvarande utredningschef på Läkarförbundet, tar över som kanslichef på Svenska Läkaresällskapet från o...

15
jun
2016

SLS och Vetenskapsakademiens etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademien föreslår i en ny utredning riktlinjer för vad som ska krävas för a...

15
jun
2016

Skrivelse om fri förskrivningsrätt

Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) har tillsammans skickat in en...

3
jun
2016

Tillgång till aktuell och pålitlig information i patient-läkarmötet

Den 30/5 hölls en hearing på Svenska Läkaresällskapet på temat Tillgången till medicinsk information. Arrangörer var SLS...

19
maj
2016

Ändringar i EU-direktiv sätter maxtak för tillgodoräknande av ST

Europaparlamentets och rådets direktiv om yrkeskvalifikationer implementeras nu i svenska lagar, förordningar och...

29
apr
2016

Svenska Läkaresällskapet – en ideell förening med kraft

Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Sektionen för gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö, blir ny...

29
mar
2016

Remissvar angående utredningen: ”Organdonation – en livsviktig verksamhet” SOU 2015:84

Det är en grundläggande etisk plikt för samhället att organisera hälso- och sjukvården så att önskan om att donera organ...

22
feb
2016

Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

Läkaresällskapet anser att Försäkringskassans nya förslag om ersättning för merkostnader och bidrag för omvårdnad till bar...

2
feb
2016

Läkaresällskapet vill se över regelverk

Svenska Läkaresällskapet efterlyser tydligare etiska regler om nyskapande sjukvård.

1
feb
2016

Svenska Läkaresällskapet efterlyser tydligare etiska riktlinjer för klinisk innovation

Vi har som många andra tagit del av händelseutvecklingen och rapporteringen i medierna kring KI och forskaren Paolo...

1
feb
2016

SLS stödjer förslaget om avgiftsfri mammografi

Svenska Läkaresällskapet stödjer förslaget att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och...

25
jan
2016

Professionsmiljarden sätter patienten i fokus

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu enats om hur pengarna i regeringens professionsmiljard till...

13
jan
2016

Förslag för en mer effektiv sjukvård

Den 13 januari 2016 lämnade Göran Stiernstedt och hans medarbetare över betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel...

11
jan
2016

Svenska Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg går vidare till nytt uppdrag

Filippa Nyberg lämnar sin nuvarande tjänst på Svenska Läkaresällskapet i slutet av mars för att bli chef för Regionalt...

25
nov
2015

Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

Svenska Läkaresällskapet uppmanar Socialstyrelsen och Regeringen att skyndsamt se över situationen och föreskrifterna krin...

25
nov
2015

Ge Sverige en modern läkarutbildning!

Svenska Läkaresällskapet uppmanar Utbildningsdepartementet att snarast ta ställning för en ny läkarutbildning i enlighet m...

30
okt
2015

Generisk förskrivning gagnar patientsäkerheten

Remiss avseende uppdrag till Läkemedelsverket att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte...

28
okt
2015

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Remissvar SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Svenska Läkaresällskapet välkomnar tydligare statlig styrning med en...

30
okt
2015

Allvarliga vårdskador - otydlighet kring anmälningsplikt

Remissförslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) dnr 2.8-19505/2015 Efter den 1 januari 201...

14
sep
2015

Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen!

Svenska Läkaresällskapet 2015-09-15 Miljontals människor har under en lång tid lidit svårt med anledning av kriget i Syrie...

26
aug
2015

Ny SBU-rapport: Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom

Citera denna rapport: SBU. Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:...

20
aug
2015

Mats Ulfendahl ny ordförande i SLS forskningsdelegation

Svenska Läkaresällskapet hälsar Mats Ulfendahl varmt välkommen som ny ordförande i Forskningsdelgationen och Forskningsdel...

3
jul
2015

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum

Hur hälso- och sjukvården ska möta dagens och morgondagens utmaningar är en komplex och omfattande fråga. Inte minst fråga...

2
jul
2015

Det hälsofrämjande samhället och läkarnas ansvar

Under ett seminarium om det hälsofrämjande samhället som Svenska Läkaresällskapet anordnade under onsdag förmiddag i...

2
jul
2015

Vad ska styra hälso- och sjukvården - behov eller efterfrågan?

Hälso- och sjukvård ska fördelas efter behovsprincipen; den med störst medicinskt behov ska hjälpas först. Man ska också t...

23
jun
2015

2015 års utdelning

av projektanslag och stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder och våra specialfonder.  Utdelning i juni 2015 -...

19
maj
2015

En skam för svensk hälso- och sjukvård

I går (2015-05-18) berättade DN Stockholm om Åke Söderlind som på sexton månader träffat 66 olika läkare och fått 30...

2
feb
2015

Offentlig vård ska ges efter behov

Ingen ska kunna köpa sig till bättre vårdkvalitet i den offentliga vården, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en...

5
dec
2014

Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter

Idag lanserar IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet för andra året i rad forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”. I...

21
nov
2014

Fysisk aktivitet på recept är en kostnadseffektiv och evidensbaserad metod till bättre hälsa

- Det är bra att SFAM inlett en process att lista onödiga åtgärder i vården, säger Lars Jerdén, allmänläkare och...

19
nov
2014

Läkaresällskapet säger nej till samvetsklausul i vården

Frågan om behovet av en samvetsklausul i vården som möjliggör för personal att vägra utföra sedvanliga arbetsuppgifter i...

13
nov
2014

Behov ska styra vården, inte efterfrågan

Riksrevisionens senaste analys, ”Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?” (2014:22) tyder på att...

12
nov
2014

JK lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten

Justitiekanslern lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med tv-inspelningen av "112 – på liv...

10
nov
2014

Remissvar: Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

Svenska Läkaresällkskapet välkomnar detta mycket omfattande betänkande med den övergripande målsättningen att förbättra...

29
okt
2014

Underbeforskning bidrar till en ojämlik vård

  För att komma till rätta med de växande hälsoskillnaderna i samhället planerar regeringen att tillsätta en kommission fö...

27
okt
2014

Professionsmiljarden ska öka kvaliteten inom vården

En rad nyheter föreslås i budgetpropositionen för 2015 på Socialdepartements och Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministe...

24
okt
2014

Ny styrning bortom New Public Management

I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som...

23
okt
2014

Årets Hippokratespristagare

Läkaresällskapets etikpris till Mia Furebring, Akademiska sjukhuset, för hennes insatser att lyfta etiken i det kliniska...

16
okt
2014

EU database for clinical trials

Public consultation of the "draft functional specifications for the EU portal and EU database to be audited" to Stakeholde...

14
okt
2014

Patienten och tystnaden

  Patienten och tystnaden. P1 Dokumentär. Sveriges Radio P1. Bilden är arrangerad. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Från...

3
okt
2014

Vad kan Sverige göra för att stoppa ebolaepidemin?

Seminariet om global hälsa som Svenska Läkaresällskapet arrangerade i samarbete med Läkare Utan Gränser den 1 oktober drog...

30
sep
2014

Större fokus på angivna mål under läkarnas ST efterlyses

  Svenska Läkaresällskapet har i dagarna lämnat in ett remissvar med anledning av  Socialstyrelsens förslag till reviderad...

12
sep
2014

Nytt ALF-avtal klart

1
sep
2014

Nytt från frukostmötet!

Frukostmöten nytt på Svenska Läkaresällskapet i höst Vid det första, den 29 augusti, avhandlades de ökande sjukskrivningar...

9
apr
2014

Leif Groop får Söderbergska priset för banbrytande insatser inom diabetesforskningen

Söderbergska Priset i medicin 2014 gick till professor Leif Groop, Lunds universitet,  för hans banbrytande insatser inom...

19
mar
2014

En värdefull vård

Debatten om hälso- och sjukvårdens styrsystem, ofta kallat New Public Management, går nu in i en ny fas.

2
mar
2014

SVTs Agenda på sjukhubesök

Läkarna har tröttnat på byråkratin När SVT:s Agenda är på sjukhusbesök pågår en ständig jakt för att dokumentera och...

20
feb
2014

När sjukvården hamnar i skottlinjen

Våld som riktas mot hälso- och sjukvård är ett av de största humanitära problemen i dagens konflikter. Civilbefolkningen...

14
feb
2014

Twitterstorm mot apotekssatsning på tester

Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är bekymrad över apotekens utökade satsning på självtester, som Svensk...

3
feb
2014

Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka...

30
jan
2014

Behov av kvalitetsförbättring i läkarutbildningen

  Universitetskanslerämbetet har utvärderat Sveriges läkarutbildningar. För hälften av de sex utbildningar som utvärderats...

14
jan
2014

LT Debatt: NPM – en av de viktigaste frågorna

Budskapet vid Riksstämmosymposiet var kristallklart: New public management är ett system för styrning av sjukvården som,...

15
jan
2014

LT Debatt: Nya etiska riktlinjer för HLR

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt–lungräddning har gemensamt arbetat fram...

26
nov
2013

Papperslösas rätt till vård

  Läs om vårdprofessionernas syn på begreppet "vård som inte kan anstå". Ett tiotal journalister och sex representanter fr...

5
nov
2013

Alkohol och riskbruk

Med anledning av söndagens avsnitt av Solsidan i TV4 där en karaktär utger sig för att vara läkare och uttalar sig om att...

4
okt
2013

Debatt om omskärelse

Slutreplik: ”Argumenten utgår från vuxnas rättigheter” Publicerad 2013-10-07 19:09: DN debatt: Slutreplik: Argumenten utgå...

12
okt
2013

Prata om alkohol med sin läkare tjänar alla på

Fler samtal mellan patienter och läkare är en viktig nyckel till framgång när det gäller alkoholvanor. Det skriver Sven...

23
sep
2013

Strandade ALF-förhandlingar oroar

Förhandlingar om ett nytt ALF-avtal drar ut på tiden och statens förhandlare Kjell Asplund riktar nu skarp kritik mot...

29
apr
2013

Debatt om alkoholsponsring

Chalmers – stoppa sponsring från bryggerier till Cortegen!

7
apr
2013

Läkekonst har ersatts av sjukvårdsproduktion

Maciej Zarembas artikelserie ”Den olönsamma patienten” har väckt stor uppmärksamhet. Många läsare känner igen den...

23
sep
2014

Den ojämlika forskningen

Om vi ska kunna driva en jämlik vård, som är fri från omotiverade skillnader, måste det förutom att den kunskap som finns ...

4
feb
2013

Ta en rökpaus i samband med operation

Rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50%. Av de...