OK

Almedalen 2016

5/7 kl 09.00-10.00: Brain drain – brain circulation: ett globalt utbildningsperspektiv för hälsa

Deltagare: Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Johan Hassel, VD Tankesmedjan Global Utmaning, Anna Sjöblom, legitimerad sjuksköterska, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser
Moderator: Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapets Kommittén för Global Hälsa 

Läkaresällskapets första seminarium i Almedalen handlade om läkarutbildning i en global värld och leddes av Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande i SLS kommitté för global hälsa.

Global hälsa är större än att som vårdpersonal arbeta utomlands; det är antibiotikaresistens, miljöpåverkan och migration. Ett annat bra exempel på brain circulation är något så enkelt som vätskeersättning i pulverform som har inneburit en revolutionerande utveckling för behandling av barn och vuxna med diarrésjukdomar.

Johan Hassel, vd för tankesmedjan Global utmaning, konstaterade att Sverige håller på att glida isär ekonomiskt och socialt. Ett första viktigt steg för att motverka det är att skapa en hållbar utbildning.

Hälsa är en stor del av Agenda 2030 som många länder, bland annat Sverige, antog förra året. Ett viktigt led i det arbetet är att skapa system för att värdera och säkra nyanländas kompetens. 

Många arbetsgivare värdesätter arbetserfarenhet från utlandet – man ser det som ett sätt att bidra till samhället. Med detta inledde Anna Sjöblom, representant för Läkare utan gränser, sin presentation. Läkare utan gränser bistår med rätt personal för en sjukvård med kvalitet runt om i världen.  Arbetet är mycket intressant men bedrivs alltid under hård press. Sjukvårdspersonalen måste rustas för detta. Det är då inte enbart formell utbildning som krävs, Läkare utan gränser bidrar med de viktiga verktygen som behövs för att förstå global hälsa.

Stefan Lindgren, gastroenterolog i Malmö och Läkaresällskapets nytillträdda ordförande, menar att vi inte kan dimensionera läkarutbildningen efter vårt svenska behov utan tänka globalt även där. Vi ska göra det vi kan, erbjuda en läkarutbildning av hög kvalitet och uppmuntra nyutexaminerade läkare att arbeta utanför landets gränser. Ingen förväntar sig av civilingenjörer att de utbildar sig för att arbeta hela sitt liv i Sverige, helst på lärosätet de utbildat sig vid. Varför har vi den synen på läkare? Läkare och annan vårdpersonal måste redan nu vilja bidra med sin kompetens i hela världen. När det gäller läkare som av olika anledningar varit tvungna att lämna sina hemländer och tagit sig till Sverige måste få chans att komma i arbete så snart som möjligt. För detta behövs ett sätt att säkra kompetensen.