OK

Kerstin Nilsson ny ordförande i SBU


Kerstin Nilsson, tidigare ordförande för Svenska Läkaresällskapet, samt professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet efterträder Nina Rehnqvist som avgår som ordförande för SBU:s utvärderingsnämnd. Kerstin tillträder sitt nya uppdrag den 1 juli 2017.

–Svenska Läkaresällskapet samarbetar med SBU i flera frågor och vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete med Kerstin Nilsson som ny ordförande. Kerstin besitter en hög kompetens och en bred erfarenhet som är en stor tillgång. Vi är mycket positiva till valet av Kerstin som ny ordförande och vill samtidigt tacka Nina Rehnqvist för mångårigt samarbete, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.