OK

Mats Ulfendahl ny ordförande i SLS forskningsdelegation


Svenska Läkaresällskapet hälsar Mats Ulfendahl varmt välkommen som ny ordförande i Forskningsdelgationen och Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté.

Mats är professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och kommer närmast från Vetenskapsrådet där han är huvudsekreterare för ämnesområdet medicin och hälsa.

Mats ersätter från och med den 1 juli 2015 avgående ordförande Håkan Billig som utsetts till ordförande för den nyinrättade ”Kommittén för nationell samordning av kliniska studier”. Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att förbättra förutsättningarna för kliniska studier i Sverige enligt regeringsbeslut från hösten 2014. Svenska Läkaresällskapet tackar Håkan för hans värdefulla arbete i delegationen och hans brinnnade engagemang för forskningen.