OK

Mod som berör och imponerar


Fredagens händelser har skakat oss alla på djupet. Våra tankar går till alla drabbade, offer och anhöriga. Våra tankar går även till polis, sjukvård och räddningstjänst - som snabbt var plats och utförde sitt arbete under svåra omständigheter. Deras insatser och mod berör och imponerar. Idag flaggar Svenska Läkaresällskapet på halvstång och vi deltar i tyst minut  klockan 12:00 för att hedra offren.

Stefan Lindgren
Ordförande Svenska Läkaresällskapet