OK

Nästa fas i e-hälsoarbetet


Remissvar SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Svenska Läkaresällskapet välkomnar tydligare statlig styrning med en handlingsplan, förbättrad informationsstruktur och anpassad lagstiftning för att öka takten i att nyttiggöra möjligheterna med IT för en förbättrad hälso- och sjukvård, speciellt inom läkemedelsområdet.

Men efterlyser i sitt remissvar ökad professionsdelaktighet, tydligare fokus på patienten när det gäller medverkan, tillgänglighet, användbarhet och säkerhet i vårdens informationssystem.

Svenska Läkaresällskapet föreslår dessutom:


- att det för framgång behövs såväl läkare med djupare informatikkunskaper som
hälsoinformatiker inom de berörda myndigheterna E-Hälsomyndigheten och Socialstyrelsen,

- att utbildning inom e-hälsa/hälsoinformatik inom läkar- och vårdutbildningar på såväl grund som vidare- och fortbildningsnivå förstärks,

- att det tidigare utredningsförslaget om det Nationella Hälsobiblioteket genomförs så att professionen kan få enkel och säker tillgång till aktuellt kunskapsstöd och

- att forskning om eHälsa/hälsoinformatik stöds.

Läs hela remissvaret här >>