OK

Ny styrning bortom New Public Management


I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som förhoppningsvis innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är i dag. Regeringen påbörjar ett arbete med att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor. I detta arbete kommer samverkan med den vetenskapliga forskningen att vara central.


 
- Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande. De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända, säger civilminister Ardalan Shekarabi.


 
- Detta besked kan visa sig bli något av en milstolpe, men det beror på vilken riktning utvecklingen tar istället. Det är tydligt att vårt budskap nått fram till politikerna. Vi har i projektet för en värdefull vård efterlyst ett ökat förtroende och delaktighet för professionen.  Vi vill vara med i arbetet att utveckla styrningen av dagens hälso- och sjukvård, dock räcker inte politiska beslut. Läkarkårens inställning och agerande är helt centralt. Ett tydligt ledarskap kommer vara avgörande, säger Karl Sallin ordförande i Svenska Läkaresällskapets projekt ”En värdefull vård”.

Till Finansdepartementets pressmeddelande 23 oktober 2014 >>