OK

Nytt från frukostmötet!

Frukostmöten nytt på Svenska Läkaresällskapet i höst


Vid det första, den 29 augusti, avhandlades de ökande sjukskrivningarna i samband med arbetsrelaterad stress. Socialförsäkringsministern och medicinska experter deltog och auditoriet var fullsatt


Svenska Läkaresällskapets första frukostseminarium om arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa väckte stort intresse och seminariet blev snabbt fullbokat. Bakgrunden till seminariet är den alarmerande ökningen av sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa i Sverige. Medverkande var socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, professor Töres Theorell, ordförande för SBUs nyligen publicerade sammanställning av arbetsmiljö och psykisk ohälsa; därpå presenterade professor Mats Lekander, internationellt uppmärksammad för sin forskning om psykoneuroimmunologi, dels vad vi vet i nuläget om fysiologin bakom stressrelaterad ohälsa, men han passade också på att ta upp opublicerade data om potentiell behandling för utmattningssyndrom. Seminariet avslutades av professor Marie Åsberg, internationellt erkänd psykiater, som de senaste åren ansvarat för det stora DU-projektet om ”depression och utbrändhet i människovårdande yrken” finansierat av AFA Försäkring. Marie Åsberg gav en översikt om diagnostik, behandling och prevention av utmattningssyndrom.

Sammantaget var seminariet mycket lyckat och flera närvarande uttryckte en förhoppning om en fortsättning på frukostseminarierna. Simon Kyaga, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet, poängterade att man i samband med det senaste fullmäktigemötet beslutat att formerna för programverksamheten skulle ses över för att möjliggöra för fler medlemmar och andra intresserade att delta vid sammankomsterna.

Som ett led i detta arbete har Svenska Läkaresällskapet under hösten planerat för flera olika typer av möten.

Den 2 oktober bjuder Svenska Läkaresällskapet in till en heldagskurs om den amerikanska psykiatriska diagnosmanualen DSM-5, som kommer i svensk översättning i höst. Kursen hålls av Professor David J. Kupfer, ordföranden för arbetet med DSM-5 i American Psychiatric Association (APA). Antalet platser är begränsade! Till anmälan >>