OK

Patienten och tystnaden

 


Patienten och tystnaden. P1 Dokumentär. Sveriges Radio P1. Bilden är arrangerad. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Från Svenska Läkaresällskapet har vi med djup oro tagit del av den information som framkommit i radiodokumentären ”Patienten och tystnaden”, att ärenden där läkare dömts för allvarliga brott ibland inte lämnas vidare från domstolarna till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO för prövande av legitimationen.

Vi ser det som ytterst allvarligt om personer som är dömda för allvarliga brott, som inte är förenliga med att verka som läkare, kan fortsätta i yrket på grund av bristande rutiner i tillämpningen av lagen.

Att vara legitimerad läkare innebär att ha fått samhällets förtroende för att verka i ett yrke där patientens välbefinnande och säkerhet måste sättas främst. Detta förtroende kan bara upprätthållas om det är klart att den som förbrukat det också hindras att fortsatt verka som läkare. Som professionell organisation är det inte vår uppgift att döma eller pröva legitimationsärenden, men vi vill med stort allvar understryka vikten av att denna process fungerar enligt lagens intentioner, för patienternas säkerhet och för att vi som läkare ska kunna vara fortsatt förtjänta av det förtroende samhället givit oss.


Kerstin Nilsson                                                            
Ordförande Svenska Läkaresällskapet     

Ingemar Engström
Ordförande för Etikdelegationen

P1 dokumentären Patienten och tystnaden del 1 – Den legitimerade brottslingen sändes söndagen den 12 oktober kl. 15:03.