OK

Professionsmiljarden sätter patienten i fokus


Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu enats om hur pengarna i regeringens professionsmiljard till vården ska fördelas och användas.

Stora satsningar på bättre IT-stöd och processer för att förenkla administrationen, smartare användning av medarbetarnas kompetens och planering av långsiktig kompetensförsörjning är tre områden som pengarna ska användas till.

950 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för att möjliggöra insatser inom dessa områden. Resterande 50 miljoner kronor kommer att användas för stöd-, utvecklings- och uppföljningsarbete på nationell nivå.

Svenska Läkaresällskapet välkomnar satsningen som sätter patienten i fokus. 

– Den här öppnar upp för efterlängtade förbättringar inom viktiga områden. Vi vill se en hälso- och sjukvård som utgår ifrån patientens behov och kontinuitet. Vår förhoppning är att satsningen kan bidra till det genom att göra patienten mer delaktiga i sin vård. Samtidigt är det viktigt att professionen ges ett större förtroende och utrymme för att kunna utföra sitt arbete, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer >>