OK

Svenska Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg går vidare till nytt uppdrag


Filippa Nyberg lämnar sin nuvarande tjänst på Svenska Läkaresällskapet i slutet av mars för att bli chef för Regionalt cancercentrum i sjukvårdsregionen Uppsala Örebro.

– Det har varit tre intensiva och roliga år och nu är det ett lämpligt tillfälle att lämna över uppdraget att leda verksamheten. Vi har en ekonomi i balans och stakat ut en väg framåt, ett bra utgångsläge för min efterträdare att ta vidare tillsammans med kansliet, säger Filippa Nyberg.

Under Filippa Nybergs tid i Läkaresällskapet har hon arbetat för att professionalisera arbetet i organisationen, vilket givit goda resultat. När det gäller det utåtriktade arbetet har Läkaresällskapet lanserats i Almedalen, Medicinska riksstämman har förnyats liksom medlemstidningen SLS Aktuellt. Den långsiktiga omvårdnaden av det kulturhistoriskt värdefulla huset på Klara Östra Kyrkogata har säkrats och en varsam renovering inletts.

– Jag lämnar det operativa arbetet i mars, men kommer att finnas tillgänglig under våren för att underlätta för min efterträdare så att övergången kan bli så smidig som möjligt, säger Filippa Nyberg.

För Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet påbörjas nu en rekryteringsprocess.

– Vi är tacksamma för det värdefulla arbete som Filippa har uträttat och önskar henne lycka till med det nya uppdraget. Nu inleder vi arbetet med att hitta en efterträdare, säger Kerstin Nilsson.