OK

SLS initiativ för vård och hälsa

Vård&Hälsa, magasinet och webben, är ett initiativ från Svenska Läkaresällskapet, läkarkårens vetenskapliga organisation. Syftet är att vägleda och ge en tydlig och samlad bild av pågående utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet. Första numret om levnadsvanor är nu klart och distribuerades med Dagens Nyheter den 30 juni och på www.vårdochhälsa.se.

– Svenska Läkaresällskapet, som arbetar med frågor inom medicinsk vetenskap, utbildning, etik och kvalitet, har identifierat ett behov av information i hälso- och sjukvårdsfrågor från en obunden aktör, säger Stefan Lindgren, ny ordförande i Svenska Läkaresällskapet från och med den 1 juli. Vi översköljs alla av åsikter och nyheter inom olika områden som är svåra att bedöma värdet av och trovärdigheten i, fortsätter han. Läkaresällskapet har möjlighet att bidra med expertkunskaper inom hälso- och sjukvårdsområdet. I magasinet och på webben Vård&Hälsa kommer vi att lyfta frågor som påverkar utvecklingen av hälso- och sjukvården och som vi tycker är särskilt viktiga att skapa debatt och bidra med kunskap om.

Ytterligare två nummer kommer ut under året: psykisk hälsa (oktober) och kroniska sjukdomar (december).

Initiativet Vård&Hälsa består av intressenter inom området särskilt inbjudna av Svenska Läkaresällskapet att medverka. En referensgrupp, med Stefan Lindgren som ordförande, väljer ut vilka frågor som ska belysas i varje nummer.

Läs mer:
i Magasinet >>
Webben >>

Mer info:
Agneta Davidsson Ohlson, 08-440 88 75