OK

Läkarna har tröttnat på byråkratin


När SVT:s Agenda är på sjukhusbesök pågår en ständig jakt för att dokumentera och rapportera.

Sverige har nästan flest läkare per invånare i OECD-området och samtidigt det näst lägsta antalet läkarbesök per invånare. Enligt senaste OECD-rapporten ligger vi nästan sämst till när det gäller hur mycket tid patienten får hos läkaren. Drygt var tredje läkare anser att hon eller han ofta utför uppgifter som någon annan egentligen skulle kunna göra. Andelen som anser att de får använda sin högsta kompetens har på 20 år minskat från 72 procent till 52.

I januari i år skrev Ingemar Engström, ordförande för Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, en debattartikel i Läkartidningen som kan betraktas som ett generalangrepp mot styrmodellen.

Enligt Ingemar Engström är NPM ”ett koncept från den varuproducerande sektorn som inte lämpar sig i hälso- och sjukvården.”

Det är ineffektivt och riskerar att leda till att sjukvården inte längre kan upprätthålla principen om allas lika värde och att den som har störst behov ska gå först i kön.

I artikeln uttrycker Ingemar Engström förhoppningen att styrsystemet i sjukvården ska bli en valfråga och tillfogar en lista på vad den enskilde läkaren ska tänka på för att inte helt slukas av styrsystemet.

Första punkten på listan är ”Glöm aldrig vem du är till för”

Till inslaget i SVT Agenda >>