OK

Skrivelse om fri förskrivningsrätt


Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) har tillsammans skickat in en skrivelse som kommentar till Läkemedelsindustriföreningens hemställan till regeringen.

Hemställan gäller förtydligande av "fri förskrivningsrätt" i relation till läkemedelslagens krav och undantag.

Läs skrivelsen >>