OK

Stefan Lindgren kommenterar artikeln i SVD


Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren har blivit kontaktad av Svenska Dagbladet med anledning av SVDs granskning av läkarkåren och läkemedelsindustrin. Stefan Lindgren har under 2015 fått fem så kallade ”värdeöverföringar” som bland annat avser uppdrag som moderator och medverkan i ”advisory boards”. Dessa uppdrag har öppet redovisats.

– Ett visst utbyte med industrin är nödvändig och måste bygga på fullständig transparens, öppenhet och redovisning, samt följa de regler och avtal som finns, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Att bidra med sin kompetens och erfarenhet ser jag inte som ett problem. Det ger snarare oss läkare en möjlighet att främja och påverka utvecklingen, så länge man följer regelverket och deklarerar eventuellt jäv. I förhållande till mina uppdrag i statliga myndigheter föreligger enligt min uppfattning inget jäv. Däremot är jag givetvis beredd att redovisa mina uppdrag för dem.

Till SVDs artikel >>