OK

Stort engagemang för hälso- och sjukvårdens kunskapsutveckling


Den 23 februari samlades närmare hundra representanter för landsting, regioner, myndigheter, patientorganisationer samt expertutredare i Läkaresällskapets hus för att delta i en workshop om kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård.

Initiativet kommer från Svenska Läkaresällskapet (SLS), Kungliga Vetenskaps Akademien (KVA) och Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) som inlett ett arbete med ett idéprogram om den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.

– Vårdens egna behov bör i allt större utsträckning styra kunskapsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Det förutsätter ett paradigmskifte och är avgörande för att säkra framtidens kunskapsutveckling. Vi kan inte låta forskningen fortsätta vara en aktivitet som ensidigt utgår från akademins prioriteringar. Forskning bör istället utgöra en integrerad del av verksamheten inom hela hälso- och sjukvården, det är en framgångsfaktor, säger Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren.

Workshopen inleddes med presentationer som kartlade de utredningar och initiativ som genomförts på området. Bland talarna fanns bland andra regeringens tidigare utredare Göran Stiernstedt (Effektiv vård), Anna Nilsson Vindefjärd Forska!Sverige och Håkan Billig, ordförande för Kliniska studier Sverige.

Dagen avslutades med att Dame Sally Davies, Cheif Medical Officer i Storbritannien, berättade om arbetet med att skapa NIHR (National Institute for Health Research). En lyckad satsning som resulterat i en nationell struktur för behandlingsstudier och forskning. Här har Sverige mycket att lära.

Arbetet med idéprogrammet kommer att pågå i tio olika arbetsgrupper fördelade på fem teman under hela 2017. Ett uppföljande möte arrangeras av Region Skåne i Malmö i juni, och sedan hålls ytterligare ett möte i slutet av året.

Läs mer om projektet >>