OK

Leif Groop får Söderbergska priset för banbrytande insatser inom diabetesforskningen

Söderbergska Priset i medicin 2014 gick till professor Leif Groop, Lunds universitet, för hans banbrytande insatser inom modern diabetesforskning.

Se inspelningen från prisseminariet och prisutdelningen: http://79.136.112.58/ability/show/qks/sberg/speed.asp

Läs mer i program- och abstraktboken

Inslag från SvT 14-04-10: http://www.svtplay.se/klipp/1962767/leif-groop-palkittiin-jalleen-diabeteksen-tutkimuksesta

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Det Söderbergska Priset, en miljon kronor, delas ut sedan 1986 av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Mer information om stiftelserna: www.torstensoderbergsstiftelse.se och
www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESSMEDDELANDE 14-04-09:

Typ 2-diabetes kan bli normaltillståndet!

Typ 2-diabetes, tidigare kallat åldersdiabetes, kan komma att bli normaltillståndet i stora delar av världen om vi fortsätter att leva som vi gör. Vi äter för mycket, motionerar för lite och blir tjockare med åren.  Den 10 april samlas ledande internationella forskare på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm för att presentera nya rön inom området.

Med anledning av att Söderbergska Priset i medicin i år tilldelas professor Leif Groop, Lunds universitet, för hans banbrytande insatser inom modern diabetesforskning, samlas ledande diabetesforskare för ett halvdagsseminarium den 10 april på Svenska Läkaresällskapet.

- Om vi lever tillräckligt länge och dåligt kanske vi alla utvecklar diabetes typ 2, säger Leif Groop. Dagens levnadsförhållanden gör att en majoritet av befolkningen löper risk att insjukna i diabetes av typ två, eller åldersdiabetes, fortsätter Leif Groop, som tack vare det Söderbergska priset får tillfälle att organisera seminariet.
- Mitt intresse för diabetes vaknade när jag som ung läkare arbetade i Närpes i Finland. Diabetesbehandlingen på den tiden var riktigt dålig och det väckte mitt intresse att ta reda på mer om genetiken bakom sjukdomen; man visste att ärftlighet spelade in men inte hur det hängde ihop, säger Leif Groop.

Leif Groop har genom åren systematiskt byggt upp ett världsledande laboratorium inom genetik för typ 2-diabetes och har tack vare noggrann insamling och karaktärisering av ett av världens största familjematerial för typ 2-diabetes, Botniastudien. Han har också forskat mycket om just de olika formerna av sjukdomen. Leif Groop var först med att beskriva en blandform mellan typ 1- och typ 2-diabetes kallad LADA, och har bidragit till kunskaperna även om flera andra tidigare okända blandformer. Leif Groops forskning har varit tongivande för utvecklingen inom området och har haft avgörande betydelse för att visa på betydelsen av mitokondriell dysfunktion för uppkomst av sjukdomen. Leif Groop har betytt mycket för utvecklingen inom svensk diabetesforskning och genom åren skapat ett brett internationellt nätverk inom området.

Söderbergska priset, en miljon kronor, delas ut i anslutning till seminariet den 10 april på Svenska Läkaresällskapet.

Mer information om pristagaren, priset och seminariet

Professor Peter Friberg, 070-676 00 13, 031-342 15 96, prisjuryns ordförande.

Mer information om stiftelserna
www.torstensoderbergsstiftelse.se
www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

Pressmeddelandet publicerat på My News Desk