OK

Vad ska styra hälso- och sjukvården - behov eller efterfrågan?

Hälso- och sjukvård ska fördelas efter behovsprincipen; den med störst medicinskt behov ska hjälpas först. Man ska också ta hänsyn till särskilt utsatta grupper, varav en del inte har möjlighet att tala för sig själva. Men idag styrs vården allt mer av medborgarnas efterfrågan, snarare än efter de som har störst behov. Under onsdagen diskuterades denna utveckling och utmaningarna den medfört på ett seminarium som Svenska Läkaresällskapet anordnade i Almedalen.

"Det är svårt att nå konsensus över vad som egentligen är behov. En individ kan anse sig ha stora behov, medan vården inte ser vad själva problemet är. Och vem ska prioriteras när vi ställer sjukdomsgrupper mot varandra? Hälsoekonomi löser inte denna utmaning. Man räknar till exempel med produktionsbortfall i kalkylerna, vilket gör att en äldre person blir mindre värd än en yngre i full produktion", sade Kjell Asplund, ordförande i Statens Medicinsk-etiska råd (SMER).

Panelen konstaterade att hur patienterna söker vård har förändrats:

"Vården är en del av samhällskontraktet. Men vårt 24-timmarssamhälle har medfört att det finns en förväntan på att behoven ska tillfredsställas omedelbart. Därför behöver vi involvera patienterna mycket i sin vård och behandling och vara tydliga med vilka förväntningar de kan ha. Vi behöver föra ett nationellt samtal om vilka förväntningar på vård man kan få, sade Anna Starbrink, landstingsråd (fp) i Stockholms läns landsting.

Panelen diskuterade även utvecklingen med hälso-appar; 43 000 nya hälso-appar gör att patienterna nu får mer information än tidigare om sina värden. Kommer detta, samt möjligheten att själv beställa genanalyser och få mer kunskap om sina hälsovärde innebära att fler söker vård för hälsoångest denna information kan skapa? Kjell Asplund lyfte fram att med risken för hälsoångest kommer det positiva i att ta makten över sin egen hälsa. Han jämförde den nya teknikens möjligheter med nyttan för diabetespatienterna när blodsockermätaren kom.