OK

Per Johansson ny kanslichef

Vi välkomnar Per Johansson som idag den 2 september tillträder som ny  kanslichef på Svenska Läkaresällskapet.

Per är statsvetare med doktorandstudier i sjukvårdspolitik och prioriteringar vid Linköpings universitet. Han har tidigare bland annat arbetat som utredningschef på Sveriges Läkarförbund, projektledare på Socialstyrelsen samt handläggare på Regeringskansliet.

Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, är mycket nöjd med rekryteringen.

– Per Johansson uppfyller i alla avseenden, såväl formellt som personligen, den kravprofil vi sammanställde inför rekryteringen. Hans bakgrund och tidigare erfarenheter matchar mycket väl SLS verksamhetsområden. Jag ser fram emot vårt samarbete och är övertygad om att Per tillsammans med vår kanslipersonal kommer att vidareutveckla det verksamhetsstöd som SLS är beroende av, säger Stefan Lindgren.