OK

Vad kan Sverige göra för att stoppa ebolaepidemin?


Seminariet om global hälsa som Svenska Läkaresällskapet arrangerade i samarbete med Läkare Utan Gränser den 1 oktober drog fullt hus.
Salen var fullsatt med spända åhörare som kommit för att lyssna på hur vi i Sverige kan öka våra insatser och den globala medicinska kompetensen. På plats fanns några av Sveriges främsta experter inom global hälsa.

Med anledning av det extraordinära läget i Västafrika förlängdes kvällen med en extrainsatt programpunkt om ebola-utbrottet. Johan von Schreeb och Anneli Eriksson, nyligen hemkomna från Västafrika medverkade i en öppen diskussion under ledning av Hans Rosling.

En oroad Hans Rosling idkade självkritik och medgav att han gjort en felbedömning av läget. Situationen är synnerligen allvarlig. Omvärlden har agerat försent och i panik och nu krävs snabba åtgärder för att stoppa spridningen.

Sjuka nekas vård på grund av överbeläggningar

Den medicinska personalen på plats har inte en chans att hinna med. Narkossjuksköterskan Anneli Eriksson vittnade om hur man var tvungna att neka sjuka vård på grund av överbeläggningar. Anneli arbetade i drygt tre veckor på ett ebolacentrer i Liberias huvudstad Monrovia. När hon anlände hade ebolacentret varit öppet i tre dagar. Då var de 120 sängplatserna redan fyllda.

Nu krävs fler och kraftfullare insatser och det är bråttom. Vad Sverige kan göra rådde det dock delade meningar om bland de medverkande.

Hans Rosling planerar starta utbildningar på Karolinska institutet för att förbereda hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige och för de som ska åka ut på uppdrag.
Nu gäller det att landstingen och verksamheterna snabbt beviljar tjänstledigt för de som ska åka.Läkaren Anders Nordström från UD vidhöll att det är viktigt att öka insatserna på plats, men poängterade vikten av att de som åker har rätt utbildning.

Ekots intervju med Anna-Mia Ekström >>

Hans Rosling gästar SVT Gomorron >>