OK

Debattartiklar om hälso- och sjukvårdens styrning

En Värdefull Vård

En Värdefull Vård

Rapport ut på remiss

8 förslag för en mer värdefull vård, en hälso- och sjukvård med människan i centrum.

Skrotas NPM?

Skrotas NPM?

Regeringen utlovar ny styrning

Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande.