OK

Remissvar 2015

SvD Debatt

SvD Debatt

Hög tid att göra upp med NPM

SLS kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård.

En Värdefull Vård

En Värdefull Vård

Rapport ut på remiss

8 förslag för en mer värdefull vård, en hälso- och sjukvård med människan i centrum.

Skrotas NPM?

Skrotas NPM?

Regeringen utlovar ny styrning

Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Debattartiklar

Debattartiklar

Hälso- och sjukvårdens styrning

Läs vad som skrivits i ämnet. Ta del av vår länksamling.