OK

Idéprogram för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet (SLS), Kungliga Vetenskaps Akademien (KVA) och Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) har inlett ett arbete med ett idéprogram om den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.

Initiativet syftar till att belysa vilka positiva effekter ett tydligare fokus på hälso- och sjukvårdens eget behov av forskning, utveckling och utbildning (FoUU) skulle kunna få för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, samordningen med universitetsbaserad forskning och utbildning samt samverkan med näringslivet. Målsättningen med idéprogrammet är att ta fram konkreta förslag till hur detta kan genomföras.

Starten på arbetet med idéprogrammet blir en workshop på SLS den 23 februari. OBS! Endast för specialinbjudna.


Till program >>

Till pressmeddelande publicerad 2017-02-21

Till artikel publicerad i Läkartidningen 2017-02-14

Till debattartikel publicerad i Dagens Medicin 2016-11-10

Idéprogram

Idéprogram

för kunskapsutveckling

Stort intresse inför starten av idéprogram för hälso- och sjukvårdens kunskapsutveckling.

Idéprogram

Idéprogram

för kunskapsutveckling

SLS, SBU och KVA har gemensamt tagit initiativ till idéprogram om kunskapsutvecklingen i vården.