OK

Press

För pressfrågor eller bokning av intervju kontakta

Agneta Davidsson Ohlson, , 08-440 88 75
Jaana Logren Bergqvist, , 08-440 88 68

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad vård och hälsa för dagens och morgondagens patienter. Vi är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, med drygt 12 500 medlemmar indelade i 68 vetenskapliga sektioner, 19 associerade föreningar och 9 lokala läkarsällskap. Högsta beslutande organ är Fullmäktige. 

Kontakta ordförande Stefan Lindgren, stefan.lindgren@med.lu.se
för mer information. 

Läkaresällskapets arrangerar debatter, seminarier och konferenser, bl.a. den Medicinska riksstämman som är Sveriges största tvärvetenskapliga medicinska möte samt Berzeliussymposier och serien Konst & Läkekonst.

Läkaresällskapet utarbetar genom sina tre delegationer, Forskning, Utbildning och Medicinsk etik, riktlinjer och uttalanden i olika frågor.

Etikfrågor besvaras av delegationens ordförande Mikael Sandlund,
mikael.sandlund@umu.se eller Agneta Davidsson Ohlson
agneta.ohlson
(at)sls.se, 08-440 88 75

Forskningsfrågor besvaras av delegationens ordförande Mats Ulfvendahl, eller Monica Windén
monica.winden
(at)sls.se, 08-440 88 66

Utbildningsfrågor besvaras av delegationens ordförande Torbjörn Ledin, torbjorn.ledin@liu.se  ordförande, eller Annie Melin
annie.melin
(at)sls.se, 08-440 88 78

Nyhetsflöde