OK

2017-03-17: Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen i gemensamt uttalande om medicinering vid avvisning av utländska medborgare

2017-02-24: Unik donation till SLS och SLE-forskningen 

2017-02-20: Viktigt att vårdens behov styr kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård

2017-02-13: Läkaresällskapet kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

2017-01-26: Forskande läkare ett måste för utvecklingen av hälso- och sjukvården

2016
2016-12-16: Gunnar Kahlmeter, Lennanderföreläsare: Bättre hygien minskar antibiotikaresistens och antalet infektioner. Referenslitteratur 

2016-12-09: Värdebaserad vård på lös grund: Artikel i Svenska Dagbladet

2016-12-07: Digitaliseringspotential i vården: eHälsodag på SLS 9/12

2016-12-07: Att leva med kronisk sjukdom - vad behöver bli bättre?

2016-11-27: Alkohol bakom 1000 dödsfall i cancer. Ny alkoholrapport från IOGT och SLS

2016-11-07: Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten? 

2016-10-03: Medicinsketisk kommunikation och medicinskteknisk innovation - Hippokratespriset till Viveka Frykman Kull, Danderyds sjukhus, och Erna Ebelings pris till Stig Steen, Lunds universitet

2016-09-29: Små upptäckter kan göra stor skillnad - Läkaresällskapets priser för bästa projektansökan och translationell forskning till Charlotte Hedin och Christian Giske

2016-09-16: Demens, sömnapné, röda blodkroppar och autoimmunitet - Läkaresällskapets priser delas ut 15 november 

2016-08-22: Forskare och läkare eniga: Barn behöver minst en timmes fysisk aktivitet per dag

2016-07-05: Säker vård är personcentrerad och evidensbaserad och ett teamarbete

2016-06-30: SLS nya magasin Vård och Hälsa

2016-06-16: Per Johansson blir ny kanslichef på Läkaresällskapet

2016-05-19: Läkaresällskapet och Läkarförbundet uppdaterar sina råd för läkare på sociala medier

2016-04-29: Stefan Lindgren ny ordförande på Läkaresällskapet - en ideell förening med kraft

2016-04-28: Läkaresällskapet för en värdefullare vård - betonar kontinuitet i vården, alternativa styrsystem och det personliga ansvaret

2016-04-25: Skräddarsydda läkemedel förebygger typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar – konferens i Båstad i augusti

2016-03-15: Vad krävs för att vi ska bli bäst i världen på eHälsa? 

2016-02-25: Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

2016-01-28: Övervikt och fetma temat för Preventionsdagen på Läkaresällskapet 2/2

2016-01-22: För bättre patientmöten och kontinuitet i vården

2016-01-18: Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

2016-01-14: Primärvårdens betydelse för en effektiv hälso- och sjukvård

2016-01-12: Svenska Läkaresällskapet stöder utfasning av rökningen i Sverige

2016-01-11: Filippa Nyberg – ny chef vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

2016-12-22: Svenska Läkaresällskapet för En värdefull vård – remissvaren ger stöd och arbetet går vidare

2015
Svenska Läkaresällskapet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor på nya arenor
2015-12-22

Kaj Blennow får Söderbergska priset för sin enastående Alzheimerforskning
2015-12-18

Anna Martling, Karolinska Institutet, Lennanderföreläsare på SLS 19/4 2016: kolorektal kirurgi
2015-12-18

Valdemar Erling får SLS etikpris för sitt nyskapande arbete med sjukhusronden
2015-10-21

Hälsofarlig korruption: seminarium på SLS 24 nov
2015-10-21

Individanpassad cancerbehandling under utveckling – Michael Uhlin prisas av Svenska Läkaresällskapet
2015-10-15

Glutenintolerans i fokus – Daniel Agardh får Läkaresällskapets pris för bästa projektansökan, 100 000 kronor
2015-10-15

Pressinbjudan: Flyktingsituationen i världen och Sverige
2015-10-08

Hur ska läkare och vårdpersonal möta ensamkommande barn?
2015-10-06

Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen!
2015-09-15

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum
2015-07-03

Problemlösare får pris från Läkaresällskapet
2015-06-26

Framgångsrik forskning lönar sig – Läkaresällskapet belönar forskning inom barnallergi, hudsjukdom, psykiatri och refluxer
2015-06-26

Hur påverkar kost och träning våra muskler?
2015-06-26

Tillväxtfaktor kontrollerar fettupptaget redan i fosterstadiet - Ulf Eriksson får Läkaresällskapets jubileumspris
2015-06-26

Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor i Almedalen – delta i Svenska Läkaresällskapets debatter

2015-06-24

Föräldrahjärnans biologi – vilka är de biologiska förklaringarna till att föräldraskapet startar?
(2015-06-17)

Läkares kompetensutveckling en självklar del av sjukvårdsproduktionen
(2015-03-16)

Offentlig vård ska ges efter behov
(2015-01-29)

Medicinska riksstämman arrangeras 2015
(2014-12-17)

Fler yngre besökte Medicinska riksstämman i år
(2014-12-09) 

SLS inspirerar läkarstudenter att fortsätta forska: Tobias Skillbäck och Henrik Frithiof får årets Asklepiospris för bästa vetenskapliga artikel och bästa projektarbete
(2014-12-05)

IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet
Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter
(2014-12-05)

SLS Delegation för medicinsk etik
Nej till samvetsklausul i vården
(2014-11-19)

SLS Delegation för medicinsk etik
Behov ska styra vården, inte efterfrågan
(2014-11-13)

Rita Colwell, Johns Hopkins University föreläser på SLS 2 sept kl 17.30:
Kvinna i vetenskapens värld
(2014-08-29)

Inbjudan till PRESSKONFERENS på SLS 20/8 kl 12.10:
Internationellt samarbete för en förbättrad äldrevård 
(2014-08-19)

Dags att förbättra vården av våra multisjuka äldre: Berzeliussymposium om geriatrik i Stockholm den 20-22 augusti 
(2014-07-07)

Epigenetikens betydelse för hälsan - Svenska Läkaresällskapet stödjer och belönar medicinsk forskning
(2014-07-02)

Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning
(2014-06-24)

Livets start har stor betydelse för den vuxna hälsan
(2014-04-11)

Typ 2-diabetes kan bli normaltillståndet!
(2014-04-09)

NPM blir "En värdefull vård"
(2014-03-20)

SLS och SSF avråder från att delta i TV-inspelningar i vården
(2014-02-03)

Söderbergska priset i medicin till Leif Groop
(2013-12-12)

Succé för årets Medicinska riksstämma!
(2013-12-10)

SLS belönar läkarstudenters vetenskapliga arbeten
(2013-12-09)

SLS belönar god medicinsk forskning
(2013-10-24)

Erika Comasco, Uppsala, årets mottagare av Priset för bästa projektansökan (2013-10-24)

Patrik Danielson, Umeå, får årets translationella pris
(2013-10-18)

Kerstin NIlsson, Kvinnokliniken, Örebro, och Stefan Lindgren, Gastrosektionen, Malmö valdes till ny ordförande respektive vice ordförande vid fullmäktige (2013-10-15) 

Unik neurobiologisk forskning. SLS jubileumspris till professor
Krister Kristensson, KI

(2013-09-11)

Läkarförbundet och  Läkartidningen ny huvudpartner  för Medicinska riksstämman (2013-09-06)

Tema transplantation på Läkaresällskapet i höst
(2013-09-03)

Medicinska riksstämman och Framtidens Specialistläkare utökar sitt samarbete (2013-07-08)

Stockholmdeklarationen för global hälsa publiceras - handlingsplan för fortsatt internationellt samarbete och partnerskap
(2013-06-14)

Utmaningar i vård och omsorg kräver stora satsningar på eHälsa
(2013-06-13)

Nya etiska riktlinjer för HLR) Riktlinjerna pdf>>
(2013-05-20

Professor emeritus Björn Smedby, Uppsala belönas med Bengt I Lindskogs språkpris 2013
(2013-04-29)

Chalmers – stoppa sponsring från bryggerier till Cortegen! 
(2013-04-29)

Medicinska riksstämman fyller 70 år – det firar vi med att flytta in till city!
Årets Riksstämma äger rum den 5-6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre

(2013-01-30)

Jubileumspriset till Anders Ekbom
(2012-09-04)

Isabel Goncalves, Skånes universitetssjukhus, årets yngrepristagare
(2012-09-04)

Årets translationella pris till Magdalena Fossum

Henrik Zetterberg belönas med Inga Sandeborgs pris
(2012-09-04) 

Forskning om vitamin D belönas med Alvarengas pris 2012
(2012-09-04)

Sverige ska vara världsledande inom registerbaserad forskning
(2012-02-28)

Tvångssterilisering vid fastställande av könstillhörighet
(2012-02-21)

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund stödjer förslaget om satsning på svensk behandlingsforskning
(2012-02-07)

 Läkare engagerar sig i samtal kring levnadsvanor
(2012-02-06)

 Sverige försvagas ytterligare som forskarnation
- Regeringen bör nu visa handlingskaft

(2012-02-02)

Läkare satsar på samtal om levnadsvanor
(2011-11-30)

Söderbergska priset, en miljon kronor, till Christopher Gillberg
(2011-10-05)

Kaj Blennow får årets David Ingvarpris
(2011-09-21)

Medicinska riksstämman - mötesplatsen för vårdpolitisk dialog 
(2011-03-29)

Uppdaterade riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede
(2010-10-11)

Torgny Wännström-priset till Ewa Gustafsson för avhandling om ungdomars utslitna tumleder 
(2010-10-04)

Hippokratespriset till Gisela Dahlquist, Umeå
(2010-09-15)  

AFA satsar 60 miljoner kr på regenerativ medicin
(2010-05-17)

SLS om provoperationer
(2010-04-26)

Läkaresällskapet om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar
(2010-02-25)

 

SLS Medlemstidning

SLS Medlemstidning

Nytt nummer ute nu!

Läs mer om vetenskap, utbildning, kvalitet och etik!