OK

Publicerat

 

 

 Verksamhetsberättelse
med årsredovisning 2016

pdf >>

   

SLS Magasin Vård&Hälsa

Magasinet och webben är ett initiativ från SLS.

Fjärde numret handlar bl.a. om hjärnans belöningssystem.

   

SLS Aktuellt 1 /2017

pdf >>
 

SLS Aktuellt 4 /2016

pdf >>

   

SLS Aktuellt 3 / 2016

pdf >>
 

Säker vård
- en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

En skrift i samarbete mellan Läkaresällskapet,
Sjuksköterskeföreningen,  Fysioterapeuterna,
Arbetsterapeuterna, Dietisterna och Tandläkarförbundet.

 

SLS Magasin Vård&Hälsa

Magasinet och webben är ett initiativ från SLS.

Tredje numret handlar om kroniska sjukdomar.

   

SLS Aktuellt 2 / 2016

pdf >>
 

Verksamhetsberättelse
med årsredovisning 2015

pdf >>

 SLS Aktuellt 1   / 2016  

SLS Aktuellt 1/2016

pdf >>

Blädderex>>
 


Läkares fortbildning
- en del av det yrkeslivslånga lärandet

pdf >>

 
 

Programtidning för
Medicinska riksstämman

pdf >>

 

 
 

En värdefull vård

pdf >>Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Hämta pdf >>

 
 För framtidens hälsa
- en ny läkarutbildning
SOU 2013:15

Ladda ner
· SOU 2013:15
· Kommittédirektiv
· Sammanfattning


 Teamarbete &   Förbättringskunskap


Teamarbete &
Förbättringskunskap

två kärnkompetenser för god och säker vård >>

Ett samverkansprojekt mellan Sjuksköterskeföreningen och Läkaresällskapet.Lärmodeller II,
Nationella kvalitetersregister i akademiska grundutbildningar inom hälso- och sjukvården
pdf >>

 


Råd till läkare vid användning av sociala medier >>

 

Riksstämmans PROGRAMBOK
SLS Aktuellt 4 / 2010

sid 1 - 58

sid 59 - 78

sid 79 - 140Samtalsmetod för att behandla rökare

uppdaterad 2011

Urologisk cancer och
nyttan av ett rökstopp

SLS och sektionernas intentionsförklaring i målet att verka för rökstopp vid operationer från 2013 >>Medicinens språk
En grundläggande
handbok om språk, kommunikation och information inom
medicin- och vårdområdet.
Liber förlag. ISBN
978-91-47-05345-2

  Hämta pdf >>

Utarbetad av TNC,
Läkartidningen,
Socialstyrelsen och
SLS språkkommitté
 

Sök svar i SLS
språkfrågedatabas >>

 

 Läkaresällskapets

Jubileumsbokserie

 

 


Börja forska!

av
SLS Kandidatförening