OK

Preventionsdag - State of the art 2018


Den årliga preventionsdagen äger rum den 5 februari 2018 i Svenska Läkaresällskapets hus. Temat för dagen handlar om hälsofrämjande arbete för äldre.

Mer information uppdateras löpande.