OK

2/5 Vägar in i svensk sjukvård för nyanlända kollegor

Introduktionsutbildningar, preparandkurser, kompletteringsutbildningar och kunskapsprov - olika vägar in i svensk sjukvård för nyanlända kollegor

Vilka vägar finns för läkare med grundutbildning utanför EU/EES? Målet med tisdagsmötet är att rita upp kartan och sedan diskutera samverkan mellan de insatser som sker via landsting, regioner, utbildningsdepartement och socialdepartement.


Moderator: Hans Hjelmqvist, Professor, Örebro Universitet, vice ordförande SLS Utbildningsdelegation

18.00 Två tusen kollegor på väg in i den svenska sjukvården. Två vägar, kompletteringsutbildning följt av AT vs Kunskapsprov och praktisk tjänstgöring.
Sofia Rydgren Stale, ordförande i utbildnings- och forskningsdelegationen, Sveriges läkarförbund
    
18.15 Fler kompletteringsutbildningar startar i Sverige. Utbildningsplan och omfattning.

Gunnar Nilsson, professor och prodekan för utbildning vid Karolinska Institutet. Nationellt samordningsansvarig för kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

18.30 Kunskapsprovet – Syfte och resultat.
Magnus Hultin, docent, Umeå universitet, ansvarig för kunskapsprovet

18.45 Preparandkurser för kunskapsprovet - upplägg och lärdomar?
Åse Johnsson, Sahlgrenska Akademin, ansvarig för den första preparandkursen

19.00 Möjligheter att stötta de som ska göra kunskapsprov eller kompletteringsutbildning. Joel Hellstrand, Arbetsförmedlingen

19.15 Gemensam diskussion

Se webb-TV >>

Läs mer om de teoretiska och praktiska delproven:
http://www.kunskapsprov.umu.se/lakare/

Tisdagsdebatter


Tisdagar kl. 18-19.30  i Läkaresällskapets hus på
Klara Östra Kyrkogata 10

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter.
De är gratis och för alla.
Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck)
Föranmälan till Restaurangen:
08-411 60 50 / 070-235 38 55
bokning(at)restaurang-lakaresallskapet.se

Varmt välkommen!

Se webbTV 2017 >>

Se tidigare års debatter >>