OK

28/3 Ny läkarutbildning och ingen AT?

Vad händer med ny läkarutbildning och ingen AT?
Diskussion om övergången från grundutbildning till ST när AT-kravet för legitimation avskaffas. Behövs en gemensam introduktion på ST och hur bör den se ut?  

Medverkande:Torbjörn Ledin,Hans Hjelmqvist, SLS Utbildningsdelegation och
Jens Schollin.

Jens Schollin har fått regeringens uppdrag att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänsgöring. Enligt uppdraget ska han i sin översyn utgå från de förslag som lämnades i betänkandet "För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning" från 2013.

De förslag som lämnas ska syfta till att skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering. I uppdraget ingår bl.a. att analysera om det finns behov av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Se webb-TV >>

Tisdagsdebatter


Tisdagar kl. 18-19.30  i Läkaresällskapets hus på
Klara Östra Kyrkogata 10

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter.
De är gratis och för alla.
Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck)
Föranmälan till Restaurangen:
08-411 60 50 / 070-235 38 55
bokning(at)restaurang-lakaresallskapet.se

Varmt välkommen!

Se webbTV 2017 >>

Se tidigare års debatter >>