OK

30/5 Hur får vi tillgång till aktuell och pålitlig medicinsk information i patient-läkarmötet?

SLS kommitté för läkemedelsfrågor inbjuder tillsammans med SIDI (Swedish Institute for Drug Informatics) och SLS IT-kommitté till en hearing:

Tid: Måndagen den 30 maj 2016 kl. 14–16.30 i Föreläsningssalen

Plats: Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Anmälan: via e-post till annie.melin@sls.se senast måndagen den 23 maj 2016

Inbjudna: Representanter från myndigheter, vårdens professionsorganisationer,
medicinska tidskrifter, akademin och Svenska Läkaresällskapets sektioner.

Det krävs initiativ för att uppnå öppenhet och god tillgänglighet till medicinsk information i vården. Det finns juridiska, organisatoriska och tekniska hinder idag. Det kunde vi konstatera redan våren 2013 vid en hearing på Svenska Läkaresällskapet. Mycket har hänt under de tre år som gått, inte minst på myndighetsnivå i Sverige.

Nu samlas vi igen och söker svar på frågorna:

• Hur långt har vi kommit och vad är vägen framåt?

• Hur tillgodoses sjukvårdens och allmänhetens behov av öppen och pålitlig medicinsk information?


• Kan vi hitta en modell inom läkemedelsområdet, som kan en förebild för hälso- och sjukvården i Sverige och i Europa?

Välkomna till en öppen diskussion om framtidens tillgång till medicinsk information!

Program

Vad är öppna data och varför behövs de?
Daniel Rodriguez, SIDI (15 + 5 min)

Juridiken kring tillgång och användning av medicinsk information:
till hjälp eller något som stjälper?
Lena Jönsson, landstingsjurist Region Dalarna (15 + 5 min)

Initiativ för bättre tillgång till medicinsk information: vad händer
med hälsobiblioteket?
Ragnar Levi, SBU (15+5min)

Information och kunskap som behövs i patient- och läkarmötet!
Rikard Lövström, Sveriges läkarförbund (15 + 5 min)

Program för medicinsk information som gör skilland!
Lars L Gustafsson, SIDI

Kaffe
(20 min)

Debatt med panel och publik
(25 min)

Sammanfattning och slutord
Ylva Böttiger (5 min)