OK

4/4 Antibiotikaresistens

”Antibiotikaresistens – allt är inte nattsvart.”

Tid:    Tisdagen den 4 april 2017 kl. 18-19.30

Plats:  Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Gunnar Kahlmeter, professor och verksamhetschef vid Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö, och en välkänd auktoritet inom bakteriologi och antibiotikaresistens, har under många år pekat på hygienens betydelse för att minska spridningen av infektioner i världen. För detta viktiga arbete belönas han i år av Svenska Läkaresällskapet med Lennanderpriset,
20 000 kronor.

– Gunnar Kahlmeter har med stor entusiasm, brett kunnande och beslutsamhet samt en fenomenal förmåga att få internationella experter att komma överens, varit helt avgörande för att det nu används ett allmänt accepterat globalt ramverk för att följa bakteriers antibiotikaresistens, säger Stefan Lindgren om årets Lennanderföreläsare. Gunnar Kahlmeters insatser inom området antibiotikaresistens har på ett mycket viktigt sätt bidragit till ökad förståelse för hygienens betydelse inom hela det medicinska fältet. Hans arbete har fått stort genomslag i såväl Sverige som utomlands.

Svenska Läkaresällskapet utser varje år en Lennanderföreläsare, vartannat år inom kirurgi, vartannat år inom hygien.

Årets föreläsning hålls tisdagen den 4 april 2017 kl. 18-19.30 på Svenska Läkaresällskapet. Nomineringen gjordes av Svenska Läkaresällskapets sektion för Klinisk Mikrobiologi och Läkarsektionen i Svensk Förening för vårdhygien.

Mer information
Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi, Centrallasarettet, 351 85 Växjö
070-984 46 85, gunnar.kahmeter@kronoberg.se

Syftet med Karl Gustaf Lennanders föreläsningsfond är att sprida kunskap om kirurgi och hygien genom föreläsningar inom området. Läkaresällskapets styrelse väljer pristagare och ämne efter förslag från de vetenskapliga sektionerna. på SLS.

Tisdagsdebatter


Tisdagar kl. 18-19.30  i Läkaresällskapets hus på
Klara Östra Kyrkogata 10

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter.
De är gratis och för alla.
Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck)
Föranmälan till Restaurangen:
08-411 60 50 / 070-235 38 55
bokning(at)restaurang-lakaresallskapet.se

Varmt välkommen!

Se webbTV 2017 >>

Se tidigare års debatter >>