OK

9/5 SLS Fullmäktigemöte

2017-års möte äger rum tisdagen den 9 maj kl. 10-16 på SLS,
Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Program
09.00-10.00 Registrering och frukost
10.00-12.30 Mötesförhandlingar
12.30-13.30 Lunch
13.30-16.00 fortsatta mötesförhandlingar och eftermiddagstema: 
                    SLS idépolitiska program
16.00 Mötet avslutas

Efterföljande mingel med enklare förtäring.

öljande mingel med enklare förtäring.

Innehåll: Föredragningslista, Verksamhetsplan, Budget för 2017, Förslag om inrättande av en permanent delegation, Förslag till stadgeändringar, Valberedningens förslag till val, Val av fem ledamöter till valberedning, Val av revisorer, Ansökan om att bli sektion, Ansökan om att bli associerad förening och Avsiktsförklaring om medlemskap.

  • Särskilda bilagor:

a) SLS Verksamhetsberättelse 2016
b) Diskussionsunderlag/arbetsmaterial för p. 25: SLS idépolitiska program

 

Kallelse med bilagor till Fullmäktigemötet 2017 (sänt 7 april enl sändlista)

Varmt välkomna!

Mer information: annie.melin@sls.se

 

SLS Organisation

 

Kansliets och husets öppettider sept-april
mån-tors kl. 8-16.30

fredagar kl. 8-15.30

öppettider maj-aug
mån-tors kl. 8-16

fredagar kl. 8-15

SLS har ca 12 000 medlemmar,
68 vetenskapliga sektioner, 
9 lokala läkarsällskap och
19 associerade föreningar.

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och  suppleanter valda av SLS sektioner och lokala läkarsällskap.

SLS leds av ordförande med nämnden som verkställande organ.

Nämnden är SLS styrelse och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna samt högst sju övriga ledamöter.

AU är nämndens arbetsutskott.

SLS har tre permanenta delegationer för: forskning, utbildning, och medicinsk etik. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper som utses av nämnden för att bereda och utreda olika frågor.

Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef.