OK

Välkommen till årets Etikdag på SLS 
fredagen den 29 september 2017

 
Läkaresällskapet och Läkarförbundet arrangerar
gemensam Etikdag på Läkaresällskapet i Stockholm

"Mottagning på nätet"


Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral? Behövs det personliga mötet för att ställa en diagnos? När krävs ett personligt möte? Ökar de digitala tjänsterna sjukvårdskostnaderna?

PROGRAMMET

Mer info & anmälan: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Seminariet vänder sig till läkare, annan sjukvårdspersonal och andra intresserade av området. Det är kostnadsfritt, lunchsmörgås serveras. (Meddela ev specialkost vid anmälan.)

Välkommen!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Etikdag tisdagen den 25 oktober 2016

Kontinuitet i dagens vård – vad är problemet?

Kontinuitet i dagens vård – vad är problemet? Brist på kontinuitet
– vad är läkarens ansvar? Kan relationen ibland vara till hinder?Fungerar kontinuitet i andra länder? Underlättar e-journaler kontinuiteten? Är kontinuitet en politisk fråga? Hur förbättrar vi
samverkan mellan primärvården och slutenvården?

PROGRAM

Mer information & anmälan: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Se föreläsningen här

____________________________________________________

Etikdagen den 3 november 2015

Behovsprincipen - vems behov talar vi om, mina eller dina?

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

Tid & plats: tisdagen den 3 november 2015 kl. 10-16 på SLS,
Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån att vård ska ges efter behov och i lagen anges att den som har det största behovet ska ges företräde. Men hur fungerar detta i praktiken? Vems behov talar vi egentligen om? Vem definierar behovet? Patienten? Vården? Politiken? Vilka behov är godtagbara?

Seminariet är kostnadsfritt, lunchsmörgås serveras.

10.00 Välkommen
Ingemar Engström, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Elin Karlsson, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.15 Är behovsprincipen etiskt godtagbar?
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet

11.00 Hur värderar man kostnad mot nytta?
Per Carlsson, professor, Prioriteringscentrum, Linköping, ledamot av TLVs nämnd för läkemedelsförmåner

11.20 Interaktivt pass med diskussion utifrån fallbeskrivningar

12.15 Lunch

Vem definierar behovet? Vilka behov ska/kan tillgodoses?

13.00 Samhällsperspektiv
Emma Henriksson (KD), Socialutskottets ordförande

13.30 Läkarperspektiv
Katrin Hruska, akutläkare, Södersjukhuset, ST i allmänmedicin

14.00 Patientperspektiv
Angelica Frithiof, föreläsare, "Bättre bemötande i vården"

14.30 Kaffe

15.00 – 16.00 Paneldiskussion

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 års etikdag den 11 november om delaktighet 

Hur delaktig ska man vara som patient i sin egen vård? Ska man kunna välja och vad ska man kunna välja? Vad händer med de alternativ som inte finns? Är valfrihet detsamma som delaktighet? Styr den enskildas ekonomi hur delaktig man är? Vem har möjlighet att välja? Vilka val finns att göra?

Länk till SLS och Slfs gemensamma Etikdag

”Delaktighet – för vem och till vilket pris?”


 
Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl. 10-16.15

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Moderator: Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska institutet, Solna

Program: 

10.00 Välkommen
Ingemar Engström, ordf Läkaresällskapets etikdelegation (barnpsykiatri, Örebro)
Elin Ericsson, ordf Läkarförbundets etik- och ansvarsråd (kirurgi, Eskilstuna)

Övergripande nivå
10.10 Begreppet och historiskt perspektiv Niels Lynöe, professor, KI

10.40 Juridiskt perspektiv Ulrica Sandén, universitetslektor, Örebro universitet

Samhällsperspektiv
11.00 Egenfinansiering i vården TBA

11.30 Problemen i vårdens organisation TBA

12.00 LUNCH (Strokekvartetten, KI, underhåller)

Individnivå
13.00 Delaktighet i patientmötet Saskia Bengtsson, Allmänmedicin, Jönköping

13.30 Delaktighet för beslutoförmögna – finns den? Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen

14.00 Patient-/Anhörigperspektivet Representant från Ung Cancer

14.15 Delaktighet för mina patienter? Thomas Nolin, Anestesi- och intensivvård, Åhus

14.30 KAFFE

15.00 Delaktighet i patientens vård - om val och vägar på hälso- och sjukvårdens område Motzi Eklöf, docent, Linnéuniversitetet, Växjö

15.30-16.15 Patientmötets roll och delaktigheten i framtiden (allmän diskussion)
 Har patienten slutat lita på läkarens kompetens? Innebär delaktighet att man tagit över sin egen vård? Vårdpersonalens ansvar för att informera om patientansvaret för livsstilen/kunskap är makt?

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

Anmälan till: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75, senast den 31 oktober 2014.

Seminariet är kostnadsfritt, lunchsmörgås serveras. 

Program >>


________________________________________________

 

Etikdagen den 8 november 2013

"Integritet - ett förlegat begrepp?" 


Har du "tjuvläst" en journal någon gång? Är det okej att ta en missbruksanamnes via Facebook?

Vad menar vi med integritet? Slog vi mer vakt om integritet innan det fanns sociala medier? Varför är integritet så svårt att handskas med i hälso- och sjukvården?Tid: Fredagen den 8 november 2013 kl. 10-16.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Moderator: Gunilla Bolinder, Karolinska universitetssjukhuset Solna 

Arrangör: Dagen arrangeras gemensamt av Läkaresällskapet och Läkarförbundet.

10.00

Välkommen
Ingemar Engström, ordförande SLS Etikdelegation
Thomas Flodin, ordförande SLFs etik- och ansvarsråd

10.10

Begreppet integritet
Mats G Hansson, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

 
Patientens integritet
10.40

Journalen och patienten
Johan Assarsson, Patientmaktutredningen
Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

11.30

Sociala medier - hot och möjlighet
Sara Natt och Dag, kurator, Stockholms sjukhem

12.00

Vården på villovägar? Dokusåpor i sjukhusmiljö
Mats Johansson, Avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet

12.30

Lunchsmörgås

Professionell integritet
 13.15

Läkares integritet - dygd, stelhet eller vanära? Tre aktuella historiska exempel
Motzi Eklöf, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö-Kalmar

13.45

Lagstiftningen rörande patientens integritetsskydd - enkel att tillämpa?
Ulrika Sandén, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

14.15 Kaffe
14.45

Den erfarna respektive unga läkarens perspektiv
Rurik Löfmark, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet
Karl Sallin, ST pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

15.35-16.30
Paneldiskussion
   
 
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETIKDAGEN 2012 hölls den 5 oktober

INSPELNING FRÅN DAGEN

Vilka etiska utmaningar innebär förändringarna av dagens läkarroll? SLS och Slf arrangerar gemensam etikdag på SLS den 5 oktober

Den traditionella läkarrollen utmanas idag från flera håll och patienternas autonomi och valmöjligheter betonas allt tydligare. Vilka etiska utmaningar innebär förändringen av dagens läkarroll? Välkommen till debatt på SLS den 5 oktober kl 10-16. Se programmet på sidan xx.

 För femte året arrangerar Läkaresällskapet och Läkarförbundet en gemensam etikdag i höst med titeln ”Läkarrollen i förändring – från läkekonst till kugge i vårdmaskineriet”.  Debatten hålls på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt, lunchsmörgås ingår.

Programmet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etikdagen den 7/11 2011

"Vetenskap och beprövad erfarenhet - sjukvårdens heliga graal"

Frågor: Alla har hört talas om begreppet men vad innebär det?

Vilken vetenskap avses i begreppet?
När blir erfarenhet beprövad?
Hur fungerar begreppet i klinisk vardag?
Fungerar begreppet i relation till svåra etiska ställningstaganden?

Länk till Etikdagen: http://79.136.112.58/ability/show/qks/etik_dagen/speed.asp

Program:

10.00

Välkomsthälsning
Ingemar Engström och Thomas Flodin

10.15

Begreppets ursprung och framväxt i juridiken,
Lars-Åke Johnsson (jurist)

10.45

Begreppets användning och betydelse idag,
Elisabeth Rynning (jurist)

11.15

Begreppets möjliga innebörder,
Helge Malmgren (filosof och läkare)

11.45

Diskussion och sammanfattning

12.15

Lunch

13.00

Begreppets relation till evidens,
Nina Rehnqvist (läkare SBU)

13.30

Begreppets relevans och tillämplighet i kliniken,
Kerstin Hulter Åsberg (läkare och vet råd)

14.00

Paneldiskussion som inleds med reflektioner över begreppet ur:

Karl Sallin – yngreläkarperspektiv
Tommy Stödberg – barnperspektiv
Gunnar Eckerdal – äldreperspektiv

16.00

Avslutning


Moderator: Ingemar Engström

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Se webb-tv:

Etikdagen den 9/11 2010
Hippokrates på nätet – doktorn i cyberrymden


Etikdagen 10/11 2009
Etiska riktlinjer - livlina eller snubbeltråd?

 ---------------------------------------------------------------------------------

Steven Miles föreläsning 13/4 2008
Miles är läkare och professor vid University of Minnesota, välkänd och respekterad debattör i frågor om sjukvårdens etik och mänskliga rättigheter.