OK

Etikdelegationen i debatten

Etikdelegationen deltar regelbundet i den allmänna debatten kring medicinsk etik. Detta sker såväl genom uttalanden och riktlinjer, kontakter med andra organisationer och myndigheter genom remisser, seminarier, workshops och debatter som genom artiklar i fack- och dagspress.

Delegationen, och Läkaresällskapet, bidrar på det här sättet till att påverka såväl den allmänna debatten kring medicinsk etik som den mer formella juridiska hanteringen av frågorna.

2016-05-18: Den Andra ronden, ett nytt sätt att ronda. Ta del av föreläsningen via webb-TV med Valdemar Erling.

2015-05-04: Om Hässleholmsförsöket
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/05/04/valdigt-etiskt-tvivelaktigt/

2015-03-24: Vem avgör tillgången till effektiva läkemedel?  
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/03/Planboken-bor-inte-fa-avgora-tillgangen-till-effektiva-lakemedel/

2015-03-05: Replik ang vårdens IT-system:
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/03/Viktigt-med-avvagning-mellan-patientsakerhet-och-integritet/

2015-02-26: Människor och tro, Sveriges Radio P1,
Vad vill vi veta när vi väntar barn? Programmet diskuterar fosterdiagnostik. I debatten deltar bland annat Christian Munthe, Praktisk filosofi, Göteborg.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=6097341

2014-12-11: Om samvetsklausul i vården
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/12/15/Livlig-debatt-om-samvetsfrihet-i-P1/

2104-12-02: Människor och tro, Sveriges Radio P1: Ska vi ha samvetsfrihet i Sverige? I debatten deltar Kristina Söderlind Rutberg, Anestesiologi, Linköping 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=6034597

2014-03-13: Om sjukhusronden
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/den-traditionella-ronden-ifragasatts/

2014-03-11: Om TV-inspelningar i vården
http://www.unt.se/debatt/allt-lampar-sig-inte-for-tv-3039098.aspx

2014-02-13: Om gentester på apotek
http://svenskfarmaci.se/apotek/twitterstorm-mot-apotekens-satsning-pa-sjalvtest/

2014-02-04: TV-inspelningar i sjukvården
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/02/Landsting-bor-tanka-sig-for-tva-gangerinnan-de-oppnar-for-filminspelningar/

2013-11-25: Referat från presskonferensen om papperslösas rätt till vård
Läs hela uttalandet: Konsensusuttalande om papperslösas rätt till vård

2013-10-01: DN Debatt: "Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter" 
http://www.dn.se/debatt/omskarelse-strider-mot-barns-manskliga-rattigheter/

2013-09-30: Debatt om omskärelse på pojkar 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5660482

2013-06-12: Tidingen Dagen rapporterar om "Nya etiska regler för sjukhuspersonal vid hjärt-lungräddning" 
http://www.dagen.se/nyheter/nya-etiska-regler-for-sjukhuspersonal-vid-hjart-lungraddning/

2013-05-20: Regeringen föreslår en lag som systematiskt kommer att diskriminera vårdbehövande papperslösa människor:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-tvingas-bryta-mot-var-etik_8188784.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130520

2013-03-17: Nya etikriktlinjer för HLR framtagna av Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska HLR-rådet (Anders Ågård i Eko-intervju) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5476098

2013-02-10: Inför ansvarsfrihet i vården (Ledare i Smålandsposten)http://www.smp.se/ledare/infor-ansvarsfrihet-i-varden(3640305).gm

2012-12-04: Råd för läkare på sociala medier, i samarbete med Slf http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19000

2012-11-30: Surrogatmödraskap  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/surrogatmodrar-bor-tillatas

2012-11-25: "Läkare ser problem med vård av  papperslösa",
Kristina Söderlind Rutberg intervjuas av Dagens Eko
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5358273

2012-11-05: SLS remissvar på
Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, Ds 2012:36

Den 17 juni 2011 presenterade Socialstyrelsen sina nya föreskrifter och en handbok om livsuppehållande behandling. Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har diskuterat frågan ingående under året och även fungerat som remissinstans. Delegationens ordförande Ingemar Engström, Örebro, kommenterar:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4559191

Dagens Medicins stora debattpris 2010 till Ingemar Engström:
http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/allmanmedicin/de-far-arets-debattpriser/ 

2010-01-11 Debatt i Studio Ett
Döende patienter ska få större inflytande på sin sista tid i livet. Länge har aktiv och passiv dödshjälp diskuterats, men frågan är känslig. Nu föreslår Läkarsällskapet nya riktlinjer som innebär att svårt sjuka personer ska kunna sövas ned den sista tiden i livet. Medverkar gör Ingemar Engström, ordförande i SLS Etikdelegation, och socialminister Göran Hägglund.
http://sverigesradio.se/sida/textarkiv.aspx?programid=1637&date=2010-01-11