OK

Länkar


Centrum för forsknings- & bioteknik
http://www.crb.uu.se
Etiklänk rekommenderad av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Enheten för medicinsk etik, Lunds universitet
http://www.medetik.lu.se
Etiklänk rekommenderad av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

ETHICA - Ethics and Health at University of Bergen
http://www.hf.uib.no/i/Filosofisk/ethica/
Etiklänk rekommenderad av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

Etiska Rådet i Danmark
http://www.etiskraad.dk/
Etiklänk rekommenderad av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

EU/EC Bioethics
http://www.coe.fr/legaltxt/e-bio.htm
Etiklänk rekommenderad av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

European Network for Biomedical Ethics
http://www.uni.tuebingen.de/zew/index_enbe_e.html
Etiklänk rekommenderad av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

KIBIC/KI
http://www.mic.ki.se
Etiklänk rekommenderad av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
http://www.smer.se

Smer Publikationer