OK

Etikdelegationen


Ordförande:
Mikael Sandlund, professor
Psykiatriska kliniken, Umeå Universitet
mikael.sandlund@umu.se

Sekreterare:
Agneta Davidsson Ohlson
SLS kansli, 08-440 88 75, agneta.ohlson@sls.se

Övriga ledamöter:
Anders Castor, överläkare
Barnkliniken, Skånes universitetssjukhus Lund
anders.castor@med.lu.se

Helena Dreber, ST-läkare/doktorand
Allmänmedicin, Capio Lekebergs VC
Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
helenadreber@yahoo.com

Erik Iwarsson, docent
Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset Solna
erik.iwarsson@karolinska.se

Marit Karlsson, adj universitetslektor
Geriatrik, LAH/Linköping
marit.karlsson@liu.se

Tiit Mathiesen, adj professor
Neurokirurgi, Karolinska universitetssjukhuset Solna
tiit.mathiesen@karolinska.se

AnnKristin Rönnberg, överläkare
Kvinnokliniken, Örebro Universitetssjukhus
ann-kristin.ronnberg@regionorebrolan.se

Caroline Starlander, överläkare
Anestesi- och intensivvård, Östersunds sjukhus
caroline.starlander@regionjh.se

Allmänhetens representanter:
Anders Bremer, vårdvetare
Borås högskola
anders.bremer@hb.se

Ulrika Sandén, jurist
Örebro universitet
ulrika.sanden@oru.se

Ragnar Levi, medicinjournalist och redaktör
Stockholm
ragnar.levi@gmail.com

Adjungerade ledamöter:
Carolina Nordmark, läkarstudent (Kandidatföreningen)
Örebro universitet
carolina.nordmark@hotmail.com

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi
Göteborgs universitet 
christian.munthe@gu.se