OK

Forskning

Forskning är en viktig del för att skapa bättre förutsättningar för morgondagens befolkning. SLS stödjer god medicinsk forskning genom att årligen dela ut omkring 25 miljoner kronor i projektanslag och post doc stipendier samt bidrag till kongressresor och resor för längre tids forskningsvistelse.