OK

Söderbergska priset i medicin

Torsten Söderbergs Stiftelse, med ändamål att främja vetenskaplig forskning inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap, delar varje år ut Söderbergska priset, en miljon kronor. Priset delas ut sedan 1986, vartannat år i medicin*.

Priskommittén inbjuder härmed tidigare mottagare av Söderbergska priset, Läkaresällskapets sektioner och medlemmar samt de medicinska fakulteterna att lämna förslag till mottagare av Söderbergska priset i medicin 2016.

Priset delas ut för forskningsinsatser av högt värde inom de kliniska medicinska specialite-terna vars resultat blivit uppenbara de senaste tio åren. Som regel ska priset tilldelas en forskare men möjlighet finns att dela upp det på högst tre forskare med samma inriktning. Svenska eller utländska forskare, bosatta och verksamma i Sverige kan nomineras; den aktuella forskningen ska huvudsakligen ha utförts i Sverige. Priset kan inte tilldelas institu-tioner och organisationer. Prisutdelningen sker på Svenska Läkaresällskapet i april 2016.

Nomineringen ska innehålla en kort motivering (en A4-sida), på svenska och engelska samt CV och publikationslista. Materialet skickas senast den 15 maj 2015 i 8 ex till: Söderbergska priskommittén, Svenska Läkaresällskapet, att: Agneta Davidsson Ohlson, Box 738, 101 35 Stockholm

Inlämnade förslag behandlas konfidentiellt. Eventuella frågor besvaras av
Agneta Davidsson Ohlson, Läkaresällskapets kansli, agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75.

-----------------------------------------------------------------------------------------

*Tidigare pristagare:

1986 Rolf Luft, Stockholm

1988 Nils G. Kock, Göteborg

1990 Per Björntorp, Göteborg

1992 Per-Ingvar Brånemark, Göteborg

1994 Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren, Göteborg

1996 Björn Dahlbäck, Malmö

1998 Jan-Åke Gustafsson, Stockholm

2000 Anders Björklund och Olle Lindvall, Lund

2002 Hans G. Boman, Stockholm

2004 Anita Aperia, Stockholm

2006 Catharina Svanborg och Lars Björck, Lund

2008 Felix Mitelman, Lund

2010 Lars Klareskog, Stockholm

2012 Christopher Gillberg, Göteborg  

2014 Leif Groop, Lund