OK

Föreslå mottagare till 2016 års priser!


En av Svenska Läkaresällskapets uppgifter är att stimulera forskning och utveckling inom det medicinska området. För att uppmuntra nyetablerade forskare
delar vi ut, efter ansökan, forskningsbidrag, post doc-stipendier och resebidrag.

Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar delar vi ut priser och medaljer.

För att vi ska få kännedom om forskare ur den senare gruppen behöver vi din hjälp att nominera någon som du tycker är värd ett pris eller en medalj.

Hjälp oss att hitta rätt mottagare. Ta din chans och nominera en forskande arbetskamrat, kollega eller vän till något av Läkaresällskapets priser. Eller uppmuntra dem till att skicka in ett tävlingsbidrag till någon av de fonder som belönar otryckta artiklar.

Välkommen med ditt förslag till prismottagare senast den 1 mars 2016 till annie.melin@sls.se

Följande priser delas ut 2016:

 

 Jubileumspriset och SLS sekelmedalj i silver (150.000 kr)
Belönar värdefulla, av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet. Priset avser de fem senaste årens arbete och publikationer.
Lämna ditt förslag tillsammans med:
- en kort motivering varför den nominerade bör komma ifråga som mottagare av priset,
- lista max fem arbeten från de fem senaste åren och bifoga en motivering för vart och ett av dem som beskriver arbetets kvalitet och betydelse.
- ett CV på den nominerade
Läs mer (prisfondens stadgar) >>

Tidigare års pristagare >>

 Alvarengas pris (50.000 kr)
Priset belönar "värdefulla av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörandet det medicinska forskningsområdet". Tävlingsskrift ska sändas i tre exemplar tillsammns med valspråk och förseglad namnsedel (kuvert) senast den 1 mars till SLS, A. Melin, Box 738, 101 35 Stockholm.
Läs mer (fondens stadgar) >>

Tidigare års pristagare >>


 Ingvarpriset (30.000 kr)
Delas ut för goda insatser inom klinisk neuro-vetenskap (pristagare föreslås av en särskild priskommitté).
Läs mer (fondens stadgar) >> 

Tidigare års pristagare >>


 Erna Ebelings pris (45.000 kr)
Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Mottagaren utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.
Läs mer (fondens stadgar) >>

Tidigare års pristagare >>


Inga Sandeborgs pris (125.000 kr)
Priset belönar framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.
Tidigare års pristagare >>

Läs mer
 (prisfondens stadgar) >>

 

 Hippokratespriset
Priset tilldelas den som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Det delas ut av Svenska Läkaresällskapet sedan 2003. Jämna år går priset till en kvinna.

Känner du någon läkare som passar in på de här kriterierna? Mejla personens namn, ditt eget namn och kontaktuppgifter (till båda) samt kontaktuppgifter på en referens. Priset och Clarence Blomquist-medaljen i silver, delas ut efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik.
Välkommen med förslag till mottagare av priset senast den 1 maj!

Mer information: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75
Tidigare års pristagare >>

 

Asklepiospriset
Läkarsällskapet och Kandidatföreningen delar årligen ut två priser till läkarstudenter eller läkare före legitimation för bästa publicerade artikel, prissumman var 2015, 15.000 kr, samt till medicinstudenter för bästa projektarbete, prissumma 2015: 10.000 kr. Läs om 2015-års pristagare >>

Ansökningsperioden är öppen mellan den 15/5 - 15/6.

Hur ansöker man?

Ansök via SLS elektroniska ansökningssystem. Klicka här >>

Mer information om Asklepiospriset:  monica.winden@sls.se 

Läs om 2015-års pristagare >>

Läs om 2014 års pristagare >>