OK

Forskningsdelegationen

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskaps-bildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad. För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag. Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2017:

Ordförande Vice ordförande Ledamot


Mats Ulfendahl


Professor i experimentell
audiologi och otologi,
Inst för neurovetenskap
Karolinska Institutet


Ola Winqvist

Professor i cellulär
immunterapi,
Institutionen för
medicin, Karolinska
Institutet 


Pia Maly Sundgren

Professor i diagnostisk
radiologi, Inst för
kliniska vetenskaper,
Lunds Universitet

Ledamot Ledamot Ledamot

Göran Laurell

Professor i öron-,
näs- och halssjukdomar
Inst för kirurgiska
vetenskaper,
Uppsala universitet

Kristina Bengtsson
Boström
Docent i allmän-
medicin, Inst
för kliniska vetenskaper,
Lunds Universitet, Närhälsan FoU,
Västra Götalands-
regionen

Jörgen Lundälv

Docent i trafikmedicin,
Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap,
Umeå universitet,
docent i socialt arbete,
Inst för socialt arbete,
Göteborgs Universitet

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Madeleine Zetterberg

Professor i oftalmologi,
Institutionen för neuro-
vetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akkademin,
Göteborgs universitet


Anne Lindberg

Universitetslektor,
Institutionen för
Folkhälsa och Klinisk
Medicin, Umeå
Universitet


Jan Marcusson

Professor i geriatrik,
Inst för klinisk och
experimentell medi-
cin, Linköpings
Universitet

 

Adjungerad ledamot
Kandidat- och underläkarföreningen
   


Emilia Carlqvist

 

 

 

Sekreterare: Monica Windén, Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm.
08-440 88 66, monica.winden
(at)sls.se

Kontakt med forskningsdelegationen:
Monica Windén, 08-440 88 66,monica.winden
(at)sls.se

Mats Ulfendahl, Mats.Ulfendahl
(at)ki.se