OK

Information om 2014-års utdelning av SLS projektanslag och stipendier

 

Utdelning i juni 2014 - Nämndbeslut 10 juni 2014: 

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):
Projektanslag, utdelning 19 953 764 kronor: kom in 273 ansökningar varav
127 beviljades.

Post doc stipendium, utdelning 2 907 000 kronor: kom in 64 ansökningar varav
32 beviljades.

Björklunds fond
(forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar):
Projektanslag, utdelning 379 438 kronor: kom in 7 ansökningar varav 3 beviljades.

Cronqvists stiftelse (forskning inom ämnesområdet ögonsjukdomar):
Projektanslag, utdelning 570 000 kronor, kom in 11 ansökningar varav 5 beviljades.

Gastroenterologisk forskningsfond (forskning inom ämnesområdet gastroenterologi):
Projektanslag, utdelning 230 000 kronor, kom in 35 ansökningar varav 4 beviljades.

Resebidrag, utdelning 32 000 kronor, kom in 3 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades.

Bengt Ihres fond
(forskning inom gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi):
Projektanslag, utdelning 3 850 000 kronor: kom in 52 projektansökningar varav 31 beviljades.

Resebidrag, utdelning 30 000 kronor: kom in 3 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades.

Bengt Ihres fond avsätter även medel till Bengt Ihre Research Fellowship samt delar via Kirurgföreningen och Gastroenterologisk förening ut Ihre-stipendium och arvode för Ihre-föreläsare.

Paul Frenckners fond (forskning rörande öron-, näs- och halssjukdomar):
Resestipendium, utdelning 50 000 kronor, kom in 1 ansökan om resestipendium (som beviljades).

Utdelning kontinuerligt mellan 15 augusti 2013 och 31 maj 2014 – Nämndbeslut 10 juni 2014:

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):
Resebidrag HT 2013/VT 2014 utdelning 3 500 000 kronor (varav 773 000 kronor till forskningsvistelser och 2 727 000 kronor till kongressresor):
Kom in 425 ansökningar varav 321 beviljades.

*****************************

Utdelning i april 2014 - Beslutas av SSAC styrelse:

SSAC Foundation (research related to the treatment of infectious diseases):
Projektanslag, utdelning 950 000 kronor, 18 ansökningar varav 12 beviljades.

SSAC delar även ut resestipendier till ”Young Scientists”.  Stipendier delas ut på NSCMID kongress som i år är i Bergen 25-28 september.

*****************************

Utdelning i december 2013 - Beslutas av Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmets styrelse: 

Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet (psykiatrisk kunskapsutveckling):
Projektanslag, utdelning 3 840 000 kronor, kom in 78 projektansökningar varav 22 beviljades.

Resebidrag, utdelning 187 000 kronor, kom in 11 ansökningar om resebidrag varav 9 beviljades.

 ************************

Asklepiospriserna 2014 :
Kandidatföreningens priser för vetenskaplig artikel och projektarbete
Vinnarna presenteras på Läkaresällskapets Medicinska riksstämma:
kom in 48 ansökningar.