OK

Prioriteringskommittén

Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté 2017
Ordförande
Mats Ulfendahl, Karolinska Institutet
Vice ordförande Ola Winqvist, Karolinska Institutet

Ledamöter
Kjell Bergfeldt, Karolinska Institutet
Anders Blomberg, Umeå Universitet
Carl-Johan Carlhäll, Linköpings Universitet
Niklas Dahl, Uppsala Universitet
Mats Eliasson, Umeå Universitet
Helena d Élia Forsblad, Norrlands Universitetssjukhus
Yvonne Forsell, Karolinska Institutet
Ingela Hammar, Göteborgs Universitet
Ola Hammarsten, Göteborgs Universitet
Ann Josefsson, Linköpings Universitet
Mona Landin-Olsson, Skånes Universitetssjukhus
Maria Lerm, Linköpings Universitet
Peter Nordström, Umeå Universitet
Bo Norrving, Lunds Universitet
Bodil Ohlsson, Skånes Universitetssjukhus
Håkan Olausson, Linköpings Universitet
Hilpi Rautelin, Uppsala Universitet
Sara Regnér, Lunds Universitet
Elisabeth Ronne Engström, Uppsala universitet
Annika Rosengren, Göteborgs Universitet
Karin Strigård, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Malin Sund, Universitetssjukhuset i Umeå
Jan Sunnegårdh, Göteborgs Universitet

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webb-plats för ansökningar om bidrag ur våra fonder. http://www.researchweb.org/is/sls


Behörig att söka är medlem som har betalt medlemsavgift för innevarande år. 
Observera att från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökningsåret!

Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC-Foundation (där medlemskap i NSCMID krävs i stället) och Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet.

Frågor om:
- ansökningsförfarandet kontakta: monica.winden
(at)sls.se
08-440 88 66

-medlemskap kontakta christian.trank
(at)sls.se
08-440 88 89