OK

Priser och medaljer 2013

Från vänster: Thomas Nolin (Hippokratespriset), Helena Carré (Lennmalms pris), Herbert Silfvenius (Ingvarpriset), Krister Kristensson (Jubileumspriset), Björn Smedby (Bengt I Lindskogs språkpris), Matilda Berntsson (Lennmalms pris), Magnus Lindberg (Ellis och Ivar Janzons pris), Monika Engblom (Lennmalms pris), Johan Hartan (Alvarengas pris) och Peter Friberg (SLS ordförande). 

Priserna delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 29 oktober 2013:

JUBILEUMSPRISET
– 150.000 kr och SLS sekelmedalj i silver

Professor Krister Kristensson, Karolinska institutet, är årets mottagare av Jubileumspriset. Han får priset för "unika och fundamentala insatser inom basal neurobiologi, mikrobiologi och immunologi och för att han genom sitt arbete i gränslandet mellan infektion/ inflammation och neurobiologi lämnat viktiga bidrag av betydelse för såväl basal neurobiologisk forskning som för sjukdomar inom de neuropsykiatriska och neurodegenerativa fälten".

 

 

ALVARENGAS PRIS, 45.000 kronor

Johan Hartman, Avdelningen för onkologi och patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, forskargruppen Jonas Bergh får priset för sin artikel ”Breast cancer stem cells express estrogen receptor β and can be targeted by a selective endocrone therapy” – är cancerstamceller mål för en ny riktad endokrin terapi vid bröstcancer?

HIPPOKRATESPRISET, 10.000 kr
och Clarence Blomqvistmedaljen i silver

Thomas Nolin, Kristianstad, får årets pris. Det delas ut sedan 2003 till läkare "som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter". Årets prismotivering lyder: "Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd."

 

 

INGVARPRISET, 30.000 kr

Herbert Silfvenius, nestor inom den epilepsi-kirurgiska verksamheten, Umeå, tilldelas årets Ingvarpris för särskilda insatser inom klinisk neurovetenskap.ELLIS och IVAR JANZONS PRIS
70.000 kr

Magnus Lindberg, Hudkliniken, Örebro universitetssjukhus, får priset för sin omfattande experimentella och kliniska forskning, speciellt på kontakteksem av både irritativ och allergisk typologi.

 


Monika Engblom

 Anna Löfgren
Helena Carré

 

LENNMALMS PRIS 50.000 kr

Priset delas i år av tre forskare:
Monika Engblom, Karolinska institutet, för innovativ forskning om hanteringen av försäkrings-medicinska problem i framför allt klinisk verksamhet.

Matilda Berntsson, överläkare i dermatologi-venereologi på Frölunda sjukhus, Göteborg, som i sin avhandling studerat olika aspekter av kliniska venereologiska problem samt

Helena Carré, ST-läkare i gynekologi-obstetrik på Sunderby sjukhus, Luleå, som i sin avhandling, om identifiering av riskpatienter för att få klamydia, utarbetat och studerat en modell för partner-spårning vid STI (sexuellt överförbara infektioner). Arbetet har sedan varit modell för Socialstyrelsens förändrade smittspårningsrutiner i Sverige.

Björn Smedby

BENGT I LINDSKOGS SPRÅKPRIS 20.000 kr

Björn Smedby är professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning, läkare och expertrådgivare i Socialstyrelsen, där han bland annat haft huvudansvar för den språkliga utformningen av den svenska sjukdomsklassifikationen. Svenska Läkaresällskapet belönar honom med Bengt I Lindskogs pris med motiveringen: ”för sina kompetenta, engagerade och mångsidiga insatser för vården av det medicinska språket under mer än femtio år”.

 

Priser som delades ut vid Medicinska riksstämman den 5 dec 2013 på Waterfront Congress Centre, Stockholm

PRIS TILL YNGRE FORSKARE, 100.000 kr

Erika Comasco, Institutionen för Neurovetenskap
Uppsala universitet, får årets pris för bästa projektansökan för projektet ”Genetik av förlossningsdepression”.

.Pristagaren gör samtidigt en kortfattad presentation av sin forskning.

 

PRISET FÖR BÄSTA TRANSLATIONELLA FORSKNING,
50.000 kr

Patrik Danielson, universitetslektor och docent i anatomi vid Umeå universitet, samt ST-läkare vid Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa translationella forskning.

Priset delas ut vid Medicinska riksstämman, den
5 december på Waterfront Congress Centre i Stockholm. Pristagaren gör samtidigt en kortfattad presentation av sin forskning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKLEPIOSPRISET

2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel (15. 000 kr) tilldelas Daniel Olsson, för artikeln “Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-term Risk of Heart Failure”. Daniel Olsson är läkarstudent på Karolinska institutet och doktorand vid Institutionen för medicin.

2013 års Asklepiospris för bästa godkända projektarbete (10.000 kr) tilldelas Anna Jeppsson, läkarstudent vid Sahlgrenska akademien och stipendiat för forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. 10.000 kr
Information om priserna och pristagarna lämnas av Håkan Billig, ordförande i Forskningsdelegationen, hakan.billig@fysiologi.gu.se 070-884 09 76

 

Forskning är en viktig del för att skapa bättre förutsättningar för morgondagens befolkning. SLS stödjer god medicinsk forskning genom att årligen dela ut omkring 25 miljoner kronor i projektanslag och post doc stipendier samt bidrag till kongressresor och resor för längre tids forskningsvistelse.

Tack vare generösa donationer genom åren har Läkaresällskapet möjlighet att uppmärksamma bra forskning och forskare genom att dela ut vetenskapliga priser. Förslag till mottagare kommer via kollegor eller genom att man skickar in bidrag för bedömning. Förslag till nästa års pristagare skickas till Läkaresällskapet senast den 1 mars 2014.