OK

Janzons pris - tidigare pristagare


Ellis och Ivar Janzons fond

 

1983
Jan Wahlberg, Stockholm, för att han på vetenskapligt hög nivå bearbetat och redovisat centrala frågeställningar inom yrkesdermatologin.

1985
Östen Hägermark, Stockholm, för att han utarbetat och förfinat en in vivo-modell för beskrivning av effekten av olika inflammatoriska mediatorer.

1987
Anders Vahlquist, Uppsala, för hans omfattande serie vetenskapliga, mycket värdefulla arbeten om vitamin A och dess metabolism i huden.

1989
Eric Sandström, Stockholm för en serie framstående arbeten över venereologisk serologi och dess epidemiologiska tillämpning.

1991
Torbjörn Egelrud, Umeå för hans serie arbeten över "Faktorer som påverkar de ytliga hudcellernas sammanbindning och avstötning".

1993
Magnus Bruze, Malmö för metodologiska studier inom kontaktallergiområdet.

1995
Mona Ståhle-Bäckdal, KS, för högkvalitativa studier av förekomst och betydelse av bindvävsnedbrytande enzymer vid hudtumörer, blåsbildande hudsjukdomar och sårläkning.

1997
Ann-Therése Karlberg för sina djupgående och kliniskt betydelsefulla studier över allergiframkallande ämnen i kolofoniumharts och kemikaliers allergenicitet i relation till deras molekylära struktur.

1999
Jan Faergemann för hans omfattande och värdefulla studier över jästsvampars patogenetiska betydelse vid olika hudsjukdomar samt hans stora bidrag vid utvecklingen av modern behandling av svampinfektioner i huden.

2001
Olle Larkö för hans mycket värdefulla arbeten rörande fototerapi och dermatologisk kirurgi.

2003
Christer Hansson för hans innovativa och tvärvetenskapliga forskning där dermatologiska frågeställningar belysts i gränsområdena till kemi, farmakologi och immunologi.

2005
Klas Nordlind, KS, för hans djupgående och omfattande studier av neuromediatorers betydelse vid kontaktallergi och andra inflammatoriska hudsjukdomar.

2007
Birgitta Meding, Stockholm, för sina yrkesdermatologiska och epidemiologiska studier av handeksem.

2009
Rune Toftgård, Stockholm för en serie mycket betydelseulla arbeten som bidrar till kunskapen om Hedgehog-signaleringen och dess centrala roll för såväl basalcellscancer som vissa processer i hudens morfogenes och regeneration.

2011
Artur Scmidtchen, Lund, för hans framstående experimentella arbeten rörande sårläkningens-processen och betydelsen av antimikrobiella peptider i huden.

2013
Magnus Lindberg, Hudkliniken, Örebro universitetssjukhus, får priset för sin omfattande experimentella och kliniska forskning, speciellt på kontakteksem av både irritativ och allergisk typologi.

2015 (priset delades)
Åke Svensson, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus. Motivering: "...för hans omfattande epidemiologiska och kliniska studier rörande atopisk dermatit".
och
Hans Törmä, Uppsala Universitet. Motivering: "för studier av retinoidmetabolism och övriga molekylära mekanismer med betydelse för hudens keratiniseringsprocess och barriärfunktion."