OK

Schlasbergs pris

 

Tidigare års pristagare

1948
Georg Seeberg: Intradermal reactions of the delayed type in relation to the absorptive behaviour of the skin.

1951
Nils Thyresson: Penicillinbehandling av acrodermatitis atroficans  Herkheimer m.fl. arbeten.

1954
Åke Nilzén, Stockholm: Some Endocrine Aspects of Skin Sensitization and Primary Irritation.

1957
Carl-Henrik Flodén: Cerebrospinal fluid protein in syphilis.

1960
Karl-Erik Fichtelius, Uppsala för hans forskning över lymfocyternas roll vid immunitet och allergi med särskild hänsyn till den epidermala allergien.

1963
Erik Skog, Stockholm för hans forskning inom yrkeshudsjukdomarnas område.

1966
Lennart Juhlin, Uppsala och Hans Rorsman, Lund för deras forskningar rörande de basofila leukocyternas förhållande vid olika hudsjukdomar.

1969
Sigfrid Fregert, Lund för hans forskning över kontaktallergi, speciellt vid yrkeshudsjukdomar.

1972
Gunnar Swanbeck, Stockholm för hans forskningar rörande Ditranol och ditranolliknande föreningar och deras verkningssätt vid psoriasis.

1975
Gerd Michaëlsson, Uppsala för hennes forskning rörande etiologisk diagnostik och behandling av kronisk urticaria.

1978
Halvor Möller, Malmö för hans kliniska och experimentella arbeten rörande Merthiolatallergi.

1981
Anders Vahlquist, Uppsala för hans epokgörande arbeten över identifikationen av dehydroretinol (vitamin A2 ) i mänsklig hud.

1984
Ulla Tjernlund, MD, Upsala för hennes arbete "Beta-2-microglobulin and HLA-DR (Ia) antigens in normal and pathological skin".

1987
Eva Åsbrink, Stockholm, för hennes arbete "Erythema chronicum migrans Afzelius and acrodermatitis chronica atrophicans. Early and late manifestations of Ixodes ricinis-borne Borrelia spirochetes".

1990
Bo Ljunggren, Malmö, för hans arbeten över "Fototoxiska läkemedelsreaktioner i huden".

1993
Bernt Lindelöf, Stockholm för arbeten inom dermatologisk epidemiologi.

1996
Chris Anderson, Linköping för utvecklingen av nya metoder inom kutan inflammationsforskning.

1999
Inger Rosdahl för kliniskt viktiga studier över solstrålningen som riskfaktor vid omvandling av födelsemärken till malignt melanom.

2002
Carl Fredrik Wahlgren, KS för hans serie uppsatser som rör kliniska, immunologiska och genetiska frågeställningar vid atopiskt eksem.

2005
Joanna Wallengren, Lund för hennes interna-tionellt uppmärksammade kliniska och experi-mentelle studier av neuropeptiders roll vid upp-komst och behandling av klåda
 
2008
Magnus Lindberg, Örebro för sina omfattande morfologiska, funktionella och epidemiologiska studier av hudbarriärens betydelse för hudens integritet

2011
Carola Lidén, KI, för sina omfattande yrkesdermatologiska forskning och värdefulla insatser speciellt inom området nickelallergi

2014
Professor Charlotta Enerbäck, Linköping tilldelas priset ”för hennes framstående forskningsarbete kring genetiska mekanismer vid psoriasis och cancer”.