OK

Söderbergska priset i medicin 2012 till Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg, Göteborg, får Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt banbrytande arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, som i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumsjukdomar. Hans omfattande arbete har haft stor betydelse för klinisk medicin och patientvård och han har medverkat till att klargöra betydelsen av arv och miljö för uppkomst av sjukdomarna.

Gillberg tillhör de internationellt främsta inom sitt område. Hans vetenskapliga insatser har visat vägen och gett impulser för utvecklandet av undersöknings- och vårdmetoder inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin som inom det neuropsykiatriska området. Han har på ett utomordentligt sätt engagerat och handlett yngre forskare och etablerat ett mycket omfattande nätverk för ett fruktbart vetenskapligt samarbete på högsta nivå.

Gillberg förenar på ett klokt sätt specifika forskningsresultat med en mera mångsidig syn på människan och patienten som en bio-psyko-social helhet.

Prissumman är en miljon kronor. Priset utdelas vid ett seminarium i april 2012 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Mer information: Professor Peter Friberg, 070-676 00 13, 031-342 15 96.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Söderbergska priset instiftades 1986 av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Priset delas ut vartannat år inom medicin, vartannat år inom ekonomi eller rättsvetenskap genom Svenska Läkaresällskapet respektive Kungl. Vetenskapsakademien. Läs mer på www.torstensoderbergsstiftelse.se och www.ragnarsoderbergsstiftelse.se