OK

Söderbergska priset i medicin 2016


går till professor Kaj Blennow, chef för Laboratoriet för klinisk neurokemi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ledare för forskargruppen “Neurochemical Pathogenesis and Diagnostics” vid Göteborgs universitet.

Kaj Blennow får priset för "betydelsefulla bidrag till Alzheimerforskningen och för att han med sin forskning har bidragit till att finna och utveckla analyser av biomarkörer för sjukdomen". Prissumman är en miljon kronor

Prisutdelningen hölls på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm torsdagen den 7 april 2016 kl 18.00. Före prisutdelningen, tors 7/4 kl 13-17.15, arrangerades seminariet Alzheimer's Disease - from early discoveries to novel treatment strategies.
Mer info: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Program >>

Föreläsare >>

Mer om pristagaren och hans forskning>>

Bilder från seminariet och utdelningen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsten Söderbergs Stiftelse delar genom Svenska Läkaresällskapet sedan 1986 vartannat år ut det Söderbergska Priset i medicin. Priset är en miljon kronor och belönar särskilt viktig klinisk forskning.

Mer om Torsten Söderbergs Stiftelse>>