OK

2016 års utdelning

av projektanslag och stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder och våra specialfonder. 

Utdelning i juni 2016 - Nämndbeslut 7 juni 2016: 

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):

Projektanslag, utdelning 23 291 400 kronor: kom in 258 ansökningar
varav 120 beviljades.
Se länk med fördelning mellan universitetsorterna: länk till diagrammet >>

Post doc stipendium, utdelning 3 276 000 kronor: kom in 31 ansökningar
varav 19 beviljades.

Björklunds fond (forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar):

Projektanslag, utdelning 173 000 kronor: kom in 6 ansökningar varav 2 beviljades

Cronqvists stiftelse (forskning inom ämnesområdet ögonsjukdomar):

Projektanslag, utdelning 620 000 kronor, kom in 6 ansökningar varav 4 beviljades

Gastroenterologisk forskningsfond (forskning inom ämnesområdet gastroenterologi):

Projektanslag, utdelning 300 000 kronor, kom in 29 ansökningar varav 4 beviljades

Resebidrag, utdelning 0 kronor, kom in 2 ansökningar om resebidrag varav 0 beviljades

Bengt Ihres fond (forskning inom gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi):

Projektanslag, utdelning 3 610 000 kronor: kom in 49 projektansökningar varav 29 beviljades

Resebidrag, utdelning 75 000 kronor: kom in 3 ansökningar om resebidrag varav 2 beviljades

Bengt Ihres fond delar även ut medel till Bengt Ihre Research Fellowship samt Ihre-stipendier via Kirurgföreningen och Gastroenterologisk förening. Fonden avsätter även medel för finansiering av Bengt Ihre Resarch School.

Paul Frenckners fond (forskning rörande öron-, näs- och halssjukdomar):

Resebidrag, utdelning 53 0000 kronor: kom in 2 ansökningar varav 2 beviljades.

Utdelning kontinuerligt mellan 15 augusti 2015 och 31 maj 2016 – Nämndbeslut 7 juni 2016:

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):

Resebidrag HT 2015/VT 2016 utdelning 3 741 278 kronor (varav 657 000 kronor till forskningsvistelser och 3 084 278 kronor till kongressresor): Kom in 468 ansökningar varav 367 beviljades. 

____________________________________________________________________

Utdelning i april 2016 - Beslutas av SSAC styrelse: 

SSAC Foundation (research related to the treatment of infectious diseases):

Projektanslag, utdelning 445 000 kronor, kom in 32 ansökningar varav 8 beviljades.

SSAC delar även ut resestipendier till ”Young Scientists” som delas ut på NSCMID:s kongress.

Utdelning i december 2015 - Beslutas av Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmets styrelse:  

Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet (psykiatrisk kunskapsutveckling):

Projektanslag, utdelning 3 500 000 kronor, kom in 47 projektansökningar varav 18 beviljades

Resebidrag, utdelning 45 000 kronor, kom in 3 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades

___________________________________________________________________________

Asklepiospriserna 2016 – Kandidatföreningens priser för vetenskaplig artikel och projektarbete

Kom in 43 ansökningar. Granskning pågår.

Pdf >>

2015 års utdelning >>