OK

2015 års utdelning av projektanslag m.m.

av projektanslag och stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder och våra specialfonder. 

Utdelning i juni 2015 - Nämndbeslut 9 juni 2015: 

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):

Projektanslag, utdelning 19 551 464 kronor: kom in 280 ansökningar varav 129 beviljades

Post doc stipendium, utdelning 3 060 000 kronor: kom in 34 ansökningar varav 22 beviljades


Björklunds fond (forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar):

Projektanslag, utdelning 749 366 kronor: kom in 9 ansökningar varav 4 beviljades

Cronqvists stiftelse (forskning inom ämnesområdet ögonsjukdomar):

Projektanslag, utdelning 574 000 kronor, kom in 9 ansökningar varav 5 beviljades

Gastroenterologisk forskningsfond (forskning inom ämnesområdet gastroenterologi):

Projektanslag, utdelning 211 000 kronor, kom in 26 ansökningar varav 3 beviljades

Resebidrag, utdelning 31 000 kronor, kom in 4 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades

Bengt Ihres fond (forskning inom gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi):

Projektanslag, utdelning 3 175 000 kronor: kom in 39 projektansökningar varav 28 beviljades

Resebidrag, utdelning 25 000 kronor: kom in 4 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades

Bengt Ihres fond delar även ut medel till Bengt Ihre Research Fellowship samt Ihre-stipendier via Kirurgföreningen och Gastroenterologisk förening.

Paul Frenckners fond (forskning rörande öron-, näs- och halssjukdomar):

Inga ansökningar kom in till fonden i år.

Utdelning kontinuerligt mellan 15 augusti 2014 och 31 maj 2015 – Nämndbeslut 9 juni 2015:

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):

Resebidrag HT 2014/VT 2015 utdelning 3 747 800 kronor (varav 672 500 kronor till forskningsvistelser och 3 075 300 kronor till kongressresor):

Kom in 449 ansökningar varav 366 beviljades 

_________________

Utdelning i april 2015 - Beslutas av SSAC styrelse: 

SSAC Foundation (research related to the treatment of infectious diseases):

Projektanslag, utdelning 1 540 000 kronor, kom in 28 ansökningar varav 18 beviljades.

SSAC delar även ut resestipendier till ”Young Scientists” som delas ut på NSCMID:s kongress.

Utdelning i december 2014 - Beslutas av Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmets styrelse:  

Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet (psykiatrisk kunskapsutveckling):

Projektanslag, utdelning 3 625 000 kronor, kom in 54 projektansökningar varav 18 beviljades

Resebidrag, utdelning  69 600 kronor, kom in 7 ansökningar om resebidrag varav 3 beviljades

_________________

Asklepiospriserna 2015 – Kandidatföreningens priser för vetenskaplig artikel och projektarbete

Kom in 40 ansökningar. Granskning pågår, besked skickas ut i oktober 2015.