OK

Flyktingsituationen i världen och Sverige


Foto: Kustbevakningen

Den rådande flyktingsituationen väcker många frågor, både kring situationen och hur man som kollega och medmänniska kan hjälpa till. Kommittén är engagerad i de högaktuella frågorna och arrangerade tillsammans med Barnläkarföreningens delförening för global barn- och ungdomshälsa seminariet ”Flyktingsituationen i världen och Sverige” den 13 oktober i Stockholm och den 26 november i Malmö.

Seminarierna var fullsatta ochsyftade till att öka kunskap kring flyktingsituationen i världen och Sverige. Hur går asylprocessen till? Vilka regler gäller i vården och vad kan vi konkret göra som kollegor och medmänniskor?
Medverkade gjorde representanter från UNHCR, Kustbevakningen, Migrationsverket, Landstinget, Läkare i Världen, Barnläkarföreningen och Kommittén för global hälsa.

Ta del av vår rapportering från seminariet i Stockholm >>

Ta del av Läkartidningens bevakning från seminariet i Malmö>>

Se webbsändning från seminariet den 13 oktober >>

Se inspelning från seminariet den 26 november >>

Fadderträff

Foto: Rebecka Uhlin Läkartidningen

Det finns ett stort behov hos nyanlända läkare att knyta nya kontakter och behålla sin yrkesanknytning i väntan på en svensk legitimation. För att möta upp behovet bjöd SLS och SLF gemensamt in till en julfika för nyanlända kollegor och redan etablerade. Ett uppskattat initiativ som lockade runt 60 deltagare, och som planerar för en fortsättning.

Läs Läkartidningens reportage >>

Lyssna på podd!

Lyssna på podd!

Global Agenda om mål 3

Tobias Alfvén, ordförande i SLS Kommitté för global hälsa medverkar. Ingen ska behöva dö på grund av något som går att förebygga.